Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu
Docílit vysoké pozice ve výsledcích vyhledávačů lze několika způsoby pomocí standardních nástrojů SEO. Pokud ovšem mají roboti vyhledávačů problém stránky nalézt, klasické nástroje optimalizace pro vyhledávače přestávají stačit. V takovém případě je potřeba hledat řešení v souboru sitemap.xml.

Soubor sitemap.xml je podobný souboru robots.txt. Oba slouží ke komunikaci s roboty. Ti určují, jaké stránky vašeho webu se mají častěji indexovat a pomáhají aktualizovat obsah webu. Aby ale robot pracoval ve váš prospěch, musí vědět kde má vaši sitemapu hledat a jak ji nalézt.

Co je sitemap.xml

Sitemap lze jednoduše přeložit jako „mapa stránky“. Je to soubor, ve kterém by se měly nacházet informace o obsahu, který chcete, aby byl ve vyhledávači k nalezení. Můžou to být vstupní stránky webu, ale také různé soubory, obrázky nebo videa.

Pomocí této „mapy“ se v moři obsahu internetového světa prodírají roboti vyhledávačů a snaží se nacházet relevantní stránky. Internetový vyhledávač se pomocí nich dokáže lépe vyznat na vašich stránkách a hledat takové, na které se dosud skrze interní prolinkování nedostal.

Nejčastěji má sitemap podobu .xml souboru, výjimečně se můžeme setkat i s .html či .php variantou. Soubor je uložen v kořenovém adresáři webu a slouží jako doplněk souboru robots.txt. Rozdíl mezi těmito soubory leží v tom, že zatímco robots.txt vylučuje některé stránky webu z vyhledávání, tak naopak sitemap.xml stránky do vyhledávače přidává.

K čemu je sitemapa potřeba?

Pokud jsou vaše stránky optimálně prolinkované, potom vyhledávačům v zásadě nemusí dělat problém váš web nalézt. Správné prolinkování znamená, že všechny stránky vašeho webu, kterým přikládáte prioritu, jsou dosažitelné skrze příslušnou navigaci – např. menu, nebo linky umístěné na úvodní stránce. Vyhledávače skrze tyto prolinkované odkazy prochází a skrze ně nachází stále nové stránky.

V případě, že provozujete nový web, nemá historii zpětných odkazů, stoprocentní prolinkovanost, ani na něj nevedou externí linky z cizích webů, je správná chvíle začít se sitemapou pracovat. Pomocí sitemap.xml přiřazujete prioritu vstupním stránkám a říkáte tak robotům, co mají procházet. Robot si stránky ze sitemapy zařadí do indexu a začne zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Šance, že vyhledávač vámi specifikované důležité vstupní stránky projde a zaindexuje se výrazně zvyšuje.

Provozujete-li již zajetý, velký web s mnoha stránkami, ale stále nemáte dost dobře řešené prolinkování, je pro vás sitemap.xml také důležitý. Budete-li do něj dynamicky přidávat nové vstupní stránky, zajistíte tak, že je robot při orientaci webem nepřehlédne.

Jak sitemap.xml vytvořit?

Pokud používáte pro správu vašeho webu redakční systém (CMS), bude pro vás vytvoření sitemapy hračka. V případě, že si web řešíte sami, budete muset zvolit crawlera, který vám sitemapu vygeneruje na základě vašich vstupních stránek.

Po vytvoření sitemapy je potřeba soubor v .xml formátu odeslat do příslušného vyhledávače, aby ho jeho robot co nejdříve objevil.

Co zadat v sitemap.xml?

Sitemapa nemusí obsahovat pouze odkazy na vstupní stránky, ale můžete ji využít k poskytování informací o specifickém obsahu na vašem webu. Dobrou praxí je do sitemap.xml zahrnout informace o multimediálních souborech, jako jsou obrázky, videa nebo i zprávy.

Příklad zápisu adresy souboru sitemap.xml v souboru robots.txt

Sitemap: https://www.zonercloud.cz/sitemap.xml

UPOZORNĚNÍ: URL sitemapy v robots.txt musí být absolutní.

Příklad odkazu na komprimovaný soubor sitemap.gz v souboru robots.txt

Sitemap: https://www.yahoo.com/news/sitemaps/news-sitemap_index_US_en-US.xml.gz

Video

Záznam o videu v souboru sitemap.xml může obsahovat specifikace o jeho délce, tematické kategorii nebo přístupnosti věku. V případě Google vyhledavače se tak video hravě zpřístupní do služby Videa Google.

Příklad sitemapy pro video

<urlset xmlns=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9″ xmlns:video=”http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1″>
<url>
<loc>http://www.example.com/videa/vstupni_stranka_videa.html</loc>
<video:video>
<video:thumbnail_loc>http://www.example.com/miniatury/123.jpg</video:thumbnail_loc>
<video:title>Název ukázky videa</video:title>
<video:description>Popis ukázky videa</video:description>
<video:content_loc>
http://streamserver.example.com/video123.mp4</video:content_loc>
<video:player_loc>
http://www.example.com/videoplayer.php?video=123</video:player_loc>
<video:duration>600</video:duration>
<video:expiration_date>2021-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
<video:rating>4.2</video:rating>
<video:view_count>12345</video:view_count>
<video:publication_date>2007-11-05T19:20:30+08:00</video:publication_date>
<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
<video:restriction relationship=”allow”>IE GB US CA</video:restriction>
<video:price currency=”EUR”>1.99</video:price>
<video:requires_subscription>yes</video:requires_subscription>
<video:uploader
info=”http://www.example.com/uzivatele/janzonera”>Jan Zonera
</video:uploader>
<video:live>no</video:live>
</video:video>
</url>
</urlset>

Obrázky

Záznam o obrázku může obsahovat jeho rozměry, typ, předmět toho, co na něm nalezneme a licenci obrázku. Přidat jej můžeme buď přímou cestou pomocí URL, nebo jednoduše vyhledávači v souboru sitemap.xml o obrázku sdělit všechny relevantní doplňkové informace.

Příklad sitemapy pro obrázek

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<urlset xmlns=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9″ xmlns:image=”http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1″>
<url>
<loc>http://example.com/ukazka.html</loc>
<image:image>
<image:loc>http://example.com/obrazek.jpg</image:loc>
</image:image>
<image:image>
<image:loc>http://example.com/fotka.jpg</image:loc>
</image:image>
</url>
</urlset>

Zprávy

Záznam o zprávách v sitemapě může obsahovat např. nadpis článku a datum vydání.

Příklad sitemapy pro zprávy

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<urlset xmlns=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9″ xmlns:news=”http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9″>
<url>
<loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc>
<news:news> <news:publication> <news:name>The Example Times</news:name> <news:language>en</news:language> </news:publication> <news:genres>PressRelease, Blog</news:genres> <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date> <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title> <news:keywords>business, merger, acquisition, A, B</news:keywords> <news:stock_tickers>NASDAQ:A, NASDAQ:B</news:stock_tickers> </news:news>
</url>
</urlset>

Další informace o formátu souboru sitemap.xml naleznete na stránkách sitemaps.org.

Jak sitemap přidat do webmaster tools?

Ještě předtím než sitemap soubor přidáte do vyhledávače, je vhodné si jej nejprve otestovat, zdali neobsahuje nějaké chyby. K tomuto účelu doporučujeme např. tento nástroj.

Následně ho můžete přidat do vyhledávače pomocí následujících tools:

Google: https://www.google.com/webmasters/tools/sitemap-list
Bing: https://www.bing.com/toolbox/webmaster

Vyhledávač můžete o svém sitepamu informovat také tak, že cestu k souboru zadáte pomocí souboru robots.txt.
Sitemap: https://zonercloud.cz/sitemap.xml

Poslední možností je využití funkce ping a odeslat požadavek jako http GET: https://www.google.com/ping?sitemap=https://zonercloud.cz/sitemap.xml

Závěr

Máte-li potíže s indexací stránek na vašem webu, jsou-li neaktuální a vyhledávače mají problém s jejich nalezením, měli byste se věnovat sitemap.xml souboru. V něm můžete vyhledávači poskytnout podstatné informace, které dopomohou k tomu, aby lépe procházel a hodnotil vaše stránky a tím vám polepšil ve výsledcích vyhledávání.