Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu

Licencování softwaru společnosti Microsoft

Vzhledem k rozsáhlé a někdy i složité problematice licencování software společnosti Microsoft v cloudovém prostředí uvádíme několik příkladů, jak správně licencovat software pro provoz zákaznických projektů v nabízeném SPLA programu.

Microsoft

Licenční program SPLA

Součástí našich cloudových služeb je licencování formou SPLA. Jsme partnerem společnosti Microsoft jako Microsoft Service Provider License Agreement, což nám umožňuje licencovat produkty společnosti Microsoft za účelem poskytování služeb a hostování aplikací.

Licence operačního systému

Skupina produktů Windows Server poskytuje na výběr dvě edice, Datacenter Edition a Standard Edition. Modely licencování se liší na úrovni virtualizačních práv. Základní edice Standard poskytuje dvě virtuální instance.

Každá licence zahrnuje maximálně dva fyzické procesory na jednom serveru. Minimální počet licencí požadovaný pro každý server je určen počtem fyzických procesorů. Edice Standard umožňuje přidat další virtuální instance tak, že k serveru se přiřadí další licence. Pro každou licenci jsou přidány dvě přírůstkové virtuální instance.

Jako náš zákazník máte k dispozici v rámci cloudových služeb IaaS edici Standard.

Příklady licencování Požadované licence Standard
Jeden 1-procesorový nevirtualizovaný server 1
Jeden 2-procesorový nevirtualizovaný server 1
Jeden 4-procesorový nevirtualizovaný server 2
Jeden 2-procesorový server s 3 virtuálními prostředími 2
Jeden 2-procesorový server s 12 virtuálními prostředími 6

Licence pro klientský přístup

Edice Windows Server Standard Edition a Windows Server Datacenter Edition vyžadují licence CAL pro Windows Server pro všechny uživatele nebo zařízení přistupující přímo nebo nepřímo k serveru. Pro všechny externí uživatele přistupující k serveru je určena licence External Connector, která se přiděluje na fyzický server a pokrývá všechny servery běžící nad tímto hardwarem.

Ve verzi Standard má zákazník v základu k dispozici jeden přístup na virtuální server pro administrátora. Pro správné licencování je tedy potřeba dodržet licenční model: Procesor + CAL.

Přenos licencí pomocí License Mobility

V případě, že chce zákazník používat na pronajatém virtuálním serveru svůj software, který je správně licencován a podporován (např. SQL Server Standard, System Center Service Manager 2010 atd.), může využít práva License Mobility. Zároveň musí mít aktivní program Software Assurance a své již zakoupené licence následně může přenést na pronajatý virtuální server. ZONER a.s. umožňuje maximální využití těchto výhod a je uveden na seznamu Authorized Mobility Partners List.

Licence MS SQL databáze

Poskytujeme tři verze databázového serveru. Základní informace o jednotlivých verzích:

Express edice: Základní edice, která je zdarma, ale poskytuje omezenou funkcionalitu. Konkrétně se jedná o maximální velikost databáze 10 GB a počet procesorů je omezen na jeden.

Web edice: Jedná se o variantu, která je primárně určena pro provoz a podporu webových stránek, webových aplikací a webových služeb. Veškerý obsah musí být veřejně přístupný z internetu, zároveň nesmí být obsah omezen na zaměstnance společnosti (Intranet, LOB). Tato edice nesmí být použita na podporu business aplikací (CRM, ERM apod.).

Standard edice: Edice určená pro obsluhu základních databázových funkcionalit, včetně limitovaných možností BI.

Edice Standard je možné licencovat podle dvou modelů: Server + CAL nebo podle počtu využitých jader. V licenčním modelu Server + CAL je nutné pokrýt serverovou licencí všechny servery, na kterých běží instance SQL Serveru. Počítání potřebného množství licencí v modelu podle počtu využitých jader se liší v závislosti na tom, zda bude instance SQL Serveru provozována ve fyzickém prostředí nebo v prostředí virtuálním. Ve fyzickém prostředí je nutné licencovat všechny dostupné fyzické jádra serveru, nejméně však čtyři jádra na jeden fyzický procesor. Při scénářích s nasazením ve virtuálním prostředí je třeba pokrýt licencí všechny virtuální jádra, které využívá daná instance virtuálního stroje, minimum jsou však opět čtyři licence.

Podrobný popis rozdílů mezi jednotlivými edicemi se nachází na tomto odkazu.