Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu

DKIM

Bezpečný způsob odesílání elektronické pošty

  • Asymetrické šifrování ověřuje odesílané e-maily
  • Bezplatná aktivace DKIM v rámci služby Cloud Mail a Cloud Newsletter
  • Příjemce má jistotu, že byl e-mail zaslán z dané domény
  • Podepsaný e-mail nebude označený jako spam

U e-mailové služby Cloud Mail a Cloud Newsletter nabízíme zřízení DKIM (Domain Keys Identified Mail), která díky digitálnímu podpisu dokáže jednoznačným způsobem ověřit pravost e-mailových zpráv. Používají se k tomu principy elektronického podpisu, jehož důvěryhodnost se zajišťuje protokolem DNS. DKIM se vyznačuje snadným nasazením bez narušení elektronické pošty.

K čemu DKIM slouží

Jde o technologii pro zvýšení důvěryhodnosti e-mailů, která napomáhá odhalení podvržených zpráv. Odeslaná zpráva je SMTP serverem podepsána privátním klíčem domény odesílatele. Tento podpis je uložen v hlavičce e-mailu. Server příjemce porovná tento podpis s veřejným klíčem uloženým v DNS záznamech domény. Tím, že podpis odpovídá, je prokázáno, že e-mail skutečně pochází z odesílatelovy domény a během přenosu zprávy nedošlo k její úpravě.

Jak DKIM funguje a podmínky pro nasazení

Technologie DKIM pochází od společností Cisco a Yahoo a nijak nezasahuje do stávajícího e-mailového systému, je s ním plně kompatibilní. Ve zprávě se projevuje pouze přidáním hlavičky DKIM-Signature, která obsahuje elektronický podpis generovaný SMTP serverem odesílatele. Výhodou DKIM je také to, že na rozdíl od elektronického podpisu neklade nároky na koncového uživatele, a proto u ní není nutné instalovat privátní klíč ani jeho funkci nemusí podporovat klient odesílatele a příjemce. V případě DKIM nemusí koncový uživatel tedy nic nastavovat a instalovat.

Aby bylo možné DKIM nasadit, podepisovaná doména musí využívat naše NameServery. Pro splnění této podmínky je nutné, aby naše společnost byla registrátorem domény nebo byla na doméně zprovozněna placená služba.

Nasazení DKIM

K provozované službě Cloud Mail a Cloud Newsletter Vám technologii DKIM zprovozníme ZDARMA.