Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu

Životní prostředí

Budoucnost naší planety nám není lhostejná

  • využíváme výhradně energii z obnovitelných zdrojů
  • využíváme výhradně elektromobily nebo vozy s hybridním pohonem
  • svědomitě snižujeme emise CO₂
  • disponujeme vlastní solární elektrárnou
  • co doslouží, řádně recyklujeme

Naše poslání a dlouhodobé cíle

Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme, proto se jeho ochrana stala důležitou součástí naší firemní politiky. Jsme si vědomi, že naše činnost má dopad na klima a životní prostředí, proto považujeme za svoji povinnost jakkoli redukovat dopady na minimum.

Udržitelnost pro nás znamená to, že vše co plánujeme a provádíme, je navrženo zodpovědně z dlouhodobého hlediska. To zahrnuje ekologické, finanční a sociální aspekty naší činnosti, a jde ruku v ruce s důrazem na využívání těch nejmodernějších technologií od nejspolehlivějších dodavatelů, dostupnost a výkon našich služeb.

Věříme, že všichni, kteří smýšlí podobně, nás podpoří tím, že budou aktivně využívat naše služby a pomohou snížit dopad na klima.

Ochrana životního prostředí

Zelená energie a snižování uhlíkové stopy

Od ledna 2020 využíváme pro napájení serverů v našem datacentru výhradně 100% energie z obnovitelných zdrojů, kterou nakupujeme od společnosti E.ON, jak dokazuje získaný Ekologický certifikát.

V ZONERu jsme tímto společně vykročil na cestu užití tzv. zelené energie, která není pouhým klišé, ale znamená celkovou změnu v chápání využívání zdrojů a pohledu do budoucna.

V souladu s naším přístupem se vždy snažíme udržitelně zlepšovat svou vlastní uhlíkovou stopu. V našem vozovém parku naleznete výhradně elektromobily, případně vozy s hybridním pohonem.

Naši servisní a pohotovostní pracovníci využívají pro transfer mezi datacentry plugin hybrid Audi A3 e-tron a několik vozů Tesla model 3, tím zodpovědně snižujeme emise CO₂.

Za účelem jejich efektivního dobíjení jsme na pozemku našeho brněnského sídla vybudovali několik výkonných dobíjecích stanic.

ZONER - vozový park

ZonerCloud obdržel certifikát od společnosti CCS ve spolupráci s Greenprint LLC za svou účast v programu Clean Advantage v roce 2023.

Tento certifikát potvrzuje, že ZonerCloud snížil uhlíkovou stopu svého vozového parku kompenzací až 51 313,61 kilogramů CO₂.

Milan Behro, CEO společnosti ZONER a.s.

"Zásadní hodnotou naší společnosti je environmentální
a sociální odpovědnost."

Milan Behro, CEO společnosti ZONER a.s.

Vlastní solární elektrárna

Vedle našich konkurentů, kteří čistou energii pouze nakupují, se snažíme dbát na zelenou energii v širších souvislostech se zapojením vlastních sil.

Na střeše našeho sídla jsme vybudovali solární elektrárnu o výkonu 60 kWp, kterou dodala odborná firma Prosolar, dodavatel fotovoltaických elektráren a výhradní dodavatel bateriových úložišť Storion.

Celý její výkon je nasměrován pro napájení našeho datového centra v klasifikaci TIER III.

Solární panely
Recyklace hardwaru

Recyklace hardwaru

Jakmile naše servery dosáhnou konce své životnosti, jsou recyklovány a odpovídajícím způsobem zlikvidovány.