Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu

Garance dostupnosti

Služby ZonerCloudu poskytujeme v nepřetržitém provozu. Ke každé službě je poskytována jak smluvní úroveň garance dostupnosti služby, tak smluvní sankce, která je uplatněna v případě, kdy dostupnost služby klesne pod garantovanou úroveň.

Měření dostupnosti

Měření dostupnosti zajišťuje monitorovací systém společnosti ZONER a.s.. Dostupnost služeb je ověřována nepřetržitě.

Výjimky z dostupnosti služby

  • Nezbytné úpravy na zařízení (údržba, kontroly apod.)
  • Bezpečnostní update
  • Aktualizace nových verzí služeb
  • Úkony prováděné na žádost zákazníka a výpadky způsobené zákazníkem
  • Úkony nezbytné k odvrácení škody na zařízení nebo službě

Sankce

V případě, že dojde ke snížení měsíční dostupnosti služby, vzniká zákazníkovi možnost uplatnit nárok na snížení ceny služby v daném měsíci následovně:

Dostupnost 99,98 % - 99,90 % 99,89 % - 99,50 % 99,49 % - 99,00 % 98,99 % - 97,00 % nižší než 97,00 %
SLA 99,9 % 5% snížení ceny 10% snížení ceny 20% snížení ceny 50% snížení ceny 100% snížení ceny

Postup pro uplatnění slevy v rámci garance služeb

Zákazník písemně (elektronicky) zašle žádost o posouzení avizovaného výpadku na kontaktní adresu společnosti ZONER a.s., kde uvede datum a čas nedostupnosti služby. Reklamace služeb musí být uplatněna nejpozději do 30 dnů od nedostupnosti služby.