Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu

2. díl: Analýza klíčových slov (část 2.)

minulém článku jsme si vysvětlili, co je potřeba udělat před tím, než se do tvorby analýzy klíčových slov pustíme. Řekli jsme si k čemu slouží a jak ji využít. V druhém díle se dozvíte jak analýzu vyrobit. Projdeme celkový proces tvorby až do jeho výstupu, kterým bývá zpravidla rozsáhlý excelovský dokument.

Tvorbu analýzy klíčových slov můžeme rozřadit do několika hlavních fází. Jsou jimi:

 1. Sběr dat – zaznamenávání výsledků podle hledanosti a relevantnosti pro naše účely
 2. Formální úpravy klíčových slov
 3. Kategorizace klíčových slov
 4. Tvorba výstupu – výstupní dokument

Sběr dat

Tvorbu analýzy klíčových slov je vhodné začít zamyšlením se nad tím, jaké výrazy a slovní spojení vaši zákazníci při vyhledávání produktů na internetu používají.

Tento základní selekt vám ulehčí práci s nástroji pro hledání klíčových slov. Těch je celá řada. Mezi ty nejčastěji používané patří Google analytics či reklamní systémy Google Ads a Sklik.cz. Vhodné je využít i našeptávače vyhledávačů, různé prezentační a propagační materiály nebo nakouknout pod pokličku konkurenci.

  Google analytics

  Google analytics využijete v případě, že nejste začínající web a neděláte svou první klíčovku od začátku. Díky tomuto nástroji totiž můžete dlouhodobě sbírat různá důležitá data o vašich zákaznících. Máte-li jich dostatek, můžete zjistit relevantní informace i k tvorbě analýzy klíčových slov, např. přes jaké typy dotazů k vám vaši klienti přicházejí.

  Reklamní systém Google Ads (plánovač klíčových slov)

  Nástroj služby Google Ads lze využít k hledání klíčových slov a zjišťování výkonu vámi vytvořených seznamů.

  Reklamní systém Sklik.cz (návrh klíčových slov)

  Návrh klíčových slov od Seznamu dokáže rozšiřovat již existující výrazy a slovní spojení. Z těch lze vybrat ty relevantní pro váš byznys a zařadit je do analýzy.

  Našeptávače vyhledávačů

  Jedná se o nejsnadnější nástroj pro hledání klíčových slov. Ve vašem internetovém prohlížeči, jako je Google nebo Seznam, napíšete do vyhledávacího pole výraz týkající se vašeho podnikání a sledujete nabídku slov, která ve spojení s ním uživatelé vyhledávají.

  Konkurence

  Konkurence je skvělý zdroj dat pro různá srovnávání. I pro tvorbu analýzy klíčových slov může být užitečné podívat se na stránky svých konkurentů. Pročtěte si jejich webovky a zamyslete se jaké výrazy často používají a na která klíčová slova a dotazy uživatelů ve vyhledávačích cílí.

  Jako v každém případě srovnávání s konkurencí i zde platí, že cílem není jejich postupy okopírovat, ale spíše zjistit, jak pracuje.

  Další zdroje

  Zdrojů, ze kterých získat relevantní klíčová slova je mnoho. Mimo výše uvedené to mohou být různé propagační materiály, dokumenty se specifikacemi produktů nebo firemní prezentace.

  Ve fázi sběru dat se opravdu zaměřte na to, abyste sesbírali co možná největší vzorek. Pomocí výše uvedených nástrojů se vám podaří získat stovky až tisíce relevantních klíčových slov. Ty potom exportujete do excelové tabulky, kde s nimi budete dál pracovat.

Formální úpravy klíčových slov

V prvním kroku jste vytvořili tabulkový dokument s co možná nejvíce výrazy. Dlouhodobě je jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro tvorbu tabulek Microsoft Excel a jeho alternativy, které jsou vhodné i pro práci s klíčovými slovy.

U tak velkého množství dat, které jste získali pomocí výše uvedených nástrojů a seskupili do excelovského dokumentu, je vysoká pravděpodobnost duplicit. V následujícím kroku je tedy třeba odstranit všechny zdvojené výrazy.

Dále je vhodné shluknout vybrané výrazy dohromady a vyloučit tak přebytečné mezery.

Také je třeba zbavit se nerelevantních výrazů. Takových, které nedávají smysl a jenom zabírají místo. Zpravidla jde o slova s překlepem, chybějícími písmeny apod.

Kategorizace klíčových slov

Kategorizace znamená přiřazení každému výrazu patřičný štítek. Takto kategorizované výrazy je dále možné dělit podle toho jak s nimi bude nakládáno.

Tvorba výstupu

Obecný vzor ideálního výstupu neexistuje. Firmy s výsledky svých analýz zacházejí individuálně a lze říct, že jde mnohdy o jejich vlastní know-how aplikovatelné pouze pro ně. Obecná poučka říká pouze, že dobrý výstup analýzy klíčových slov je takový, který splňuje vámi určený očekávaný cíl.

Výstup profesionálně zpracované analýzy klíčových slov je velice komplexní věc. Proto je třeba v něm především hledat souvislosti a ty pečlivě třídit a zpracovávat. Tato následná analýza výstupu je rozhodující v nacházení jeho praktického potenciálu.