Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu

2. díl: Analýza klíčových slov (část 1.)

Analýza klíčových slov je nezbytná pro jakýkoli online byznys. Představuje základ každého dobrého webu. Díky dobré optimalizaci vytvoříte přehledné a atraktivní webové stránky, které vaši zákazníci snadno naleznou a budou se na ně rádi vracet. Jak by správná analýza klíčových slov měla vypadat a s čím začít?

Analýza klíčových slov (tzv. „klíčovka“) je stěžejní nástroj pro optimalizaci webu pro vyhledávače. Obsahuje výčet slov a frází, které uživatelé na internetu vyhledávají a rozlišuje, která z nich jsou klíčová pro váš byznys. Pomáhá vám zjistit jaká slovní spojení vaši zákazníci používají a jak vaše produkty či služby nazývají. Díky důsledné analýze klíčových slov můžete zjistit jakým jazykem vaši zákazníci hovoří.

Klíčovka se nejčastěji tvoří v nějakém tabulkovém dokumentu, který ve výsledku obsahuje mnoho listů s množinami dat nalezených výrazů. Tento dataset je v dokumentu na dalších listech klasifikován, doplněn o grafy, tabulky, výstupy, shrnutí a další informace, které váš SEO konzultant či marketingový specialista uzná jako relevantní ke zhodnocení.

První kroky před tvorbou analýzy

Než se rozhodnete kamkoli vyrazit, měli byste nejdřív dobře poznat místo, ze kterého vycházíte. Stejně tak při tvorbě analýzy klíčových slov platí, že nejdříve musíme dobře znát stav svého webu a až potom se ho snažit vylepšit.

Cíle optimalizace

Hodláte-li svůj web zaplnit relevantním textovým obsahem, je třeba dbát na jeho funkčnost. Zkontrolujte, zda již před tvorbou analýzy klíčových slov pracujete s konverzními prvky, popisky a nadpisy. Je návštěvník, který na stránky vstoupí z vyhledávače schopný snadno nalézt to, co mu váš web nabízí?

Současná návštěvnost

Víte, kdo je váš návštěvník a odkud na web přichází? Jaká používá při brouzdání zařízení? Jaký poměr vaší návštěvnosti tvoří přirozené (organic) vyhledávání a jaké placená inzerce? Odpovědi na tyto otázky vám poskytne Google Analytics.

Co chceme analýzou klíčových slov zjistit?

Před každou analýzou je třeba si stanovit její cíl. Může to být třeba nalezení relevantních slov, frází a slovních spojení pro váš web a zhodnocení užitku nalezených dat pro váš byznys. Následně definování přímých i dlouhodobých kroků, jak se získanými daty naložit. A v neposlední řadě vyvození míry investic, času a očekávaných výsledků při uvádění dat do praxe.

Výstupy „klíčovky“

Dobře zpracovaná analýza vám prozradí příležitosti ve formě relevantních klíčových slov, která mají vysokou hledanost pro vaše účely, ale konkurence se jich ještě nechopila. Dozvíte se které stránky budete muset upravit a jak. Dostanete odpovědi na otázku, jestli je potřeba proměnit celkovou strukturu webu, nebo jen některé jeho dílčí funkce. Celkově bude mít analýza vliv na vaše úsilí v obsahovém marketingu.

Konkrétní výstupy nelze jednoduše zobecnit. Analýza klíčových slov poskytuje velké množství dat, se kterými lze pracovat individuálně a jak s nimi firma nakládá se často pokládá za její interní know-how.

Využití analýzy klíčových slov je natolik komplexní a lze uplatnit v tolika oborech, že nelze říct, jaké nejdůležitější výstupy by měl kdokoli očekávat. Výstupy se odvíjí od konkrétních cílů zadavatele.

Nejčastější chyby při tvorbě analýzy klíčových slov

Analýza je příliš krátká. Obsahuje-li vámi zhotovený dokument málo dat, nebude se s největší pravděpodobností jednat o užitečnou práci. Účelem klíčovky není posbírat 100 % relevantních výrazů, to není snad u žádného oboru možné. Příliš krátký dataset ovšem působí neprofesionálně a nemá valné využití.

Data v souboru nejsou řádně roztřízena. Poctivá analýza obsahuje tisíce klíčových slov. V takovém množství dat je třeba vytvořit přehledný systém. Je nutné každý výraz či frázi vhodně označit, očíslovat a ohodnotit, aby se nestalo, že nevědomky vynaložíte velké úsilí s implementací výrazu, který má měsíční hledanost 0.

Dokument neobsahuje manuál, jak s ním zacházet. Vysvětlující dokument, nebo alespoň souhrnný úvod s vysvětlujícími informacemi musí být nedílnou součástí každé analýzy.