Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu

Jak rozšířit disk v OS Linux

Nápověda > Cloud Server Linux > Jak rozšířit disk v OS Linux

Po navýšení velikosti HDD je třeba oddíl (partition) daného disku manuálně rozšířit. Stačí postupovat dle následujícho návodu, přesto buďte opatrní, abyste si neponičili stávající oddíly disku. Méně zkušeným uživatelům doporučujeme nejprve vytvořit snapshot, abyste se mohli "vrátit v čase" do bodu před tímto zásahem.

Postup pro rozšíření disk. oddílu po navýšení HDD

Jedná se o obecný postup, který není vázán na konkrétní verzi systému.

 1. Znovunačtení informací o disku:
 2. # echo 1 > /sys/class/scsi_device/0\:0\:0\:0/device/rescan
  

  kde 0:0:0:0 je SCSI adresa navyšovaného disku. Správnou hodnotu je možné zjistit z výstupu příkazu

  lsblk -S

  (tento krok je možné nahradit rebootem serveru)

 3. Zvětšení partition:
 4. # growpart /dev/sda 2
  

  zde zvětšení druhé partition na disku sda. Je potřeba dosatit správné parametry.

  (Nástroj "growpart" na námi instalovaných systémech Debian/Ubuntu defaultně předinstalovaný cca od poloviny roku 2022. Na starších je potřeba doinstalovat balíček "cloud-guest-utils")

 5. Zvětšení filesystému (dle použitého typu):
 6. XFS:

  # xfs_growfs /
  

  uvádí se mountpoint jako parametr

  EXT4:

  # resize2fs /dev/sda2
  

  uvádí se block device jako parametr