Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu

Slovník pojmů

Na této stránce naleznete náš slovníček základních pojmů, na které můžete narazit v souvislosti s našimi službami. V případě, že hledaný pojem v seznamu nenajdete,  kontaktujte nás, rádi jej vysvětlíme.

AdBlock

Adblock je rozšíření webových prohlížečů (browserů), které dovoluje blokování obsahu webové stránky, jako například reklam. Do značné míry se tím snižuje velikost přenášených dat, což v důsledku zrychluje načítání stránky.

Add-ons

Často označované např. jako plug-iny, tj. něco navíc, co je možné použít jako funkční doplněk k danému softwaru. Např. doplňky, které se dají přihrát do internetového prohlížeče atd. Více informací zde.

Affliate systém

Jedná se o provizní systém, který funguje na principu propagace produktu firmy na stránkách partnerů, kteří za to dostávají podíl z prodeje.

Alt tag

Jedná se o alternativní text, který vyplňujeme u fotografií/obrázků na webu. Říkáme tak internetovým prohlížečům co se na obrázku nachází.

Antispam

Antispam je ochranný systém proti nevyžádané poště. Principem je, že analyzuje přicházející poštu a snaží se podle jistých kritérií odhalit, zdali některý z emailů není SPAM.

Antivir

Antivirový program je počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého softwaru (malware).

Apache

Apache HTTP Server je softwarový webový server s otevřeným kódem pro GNU/Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, Microsoft Windows a další platformy. Jeho vývoj se datuje od roku 1996. V současné době dodává prohlížečům na celém světě většinu internetových stránek. Bývá součástí kompletních balíků (xAMP) webserverových služeb, např. LAMP (linux) a XAMPP (WAMP, windows). Obdobou webserveru apache je IIS od společnosti Microsoft, který je součástí systémů Windows a Microsoft server. Na rozdíl od komerčních prodůktů Microsoftu je však zdarma.

API

(Application Programming Interface) jedná se o rozhraní, kterým mohou komunikovat dvě aplikace mezi sebou a vyměňovat si tak data.

ASP

(Active Server Pages) je skriptovací platforma společnosti Microsoft, primárně určená pro dynamické zpracování webových stránek na straně serveru.

Auth-ID

Kód generovaný centrálním registrem domény (též znám jako auth-info, transfer kód, heslo k převodu domény), který slouží pro potvrzení změny registrátora domény. Tento postup je využíván u některých národních domén (CZ, DE) a u většiny gTLD.

Autorizovaný kontakt

V sekci kontaktní údaje v Centru administrace naleznete seznam oprávněných osob, které jsou oprávněny nechat vykonávat změny v rámci využívaných služeb.

Autorizovaný požadavek

V případě, že si přejete kontaktovat zákaznickou podporu naší společnosti, je v některých případech vyžadována autorizace požadavku.

Autorizace je vyžadována pro operace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit služby, které využíváte u naší společnosti, například:

  • úprava konfigurace serveru (služby)
  • zrušení služby
  • fakturace - změny ve fakturaci, vracení plateb apod.

Jak zaslat autorizovaný požadavek?

  • volbou "Autorizovaný požadavek" z vašeho Centra administrace na adrese https://admin.czechia.com
  • zasláním požadavku mailem na adresu podpory info@zonercloud.cz z jedné z mailových adres uvedených na zákaznickém účtu jako kontaktní. (Pozor: mailová adresa pro zasílání fakturace není považována za autorizovanou.)

Backend

Jedná se o administrační sekci, která slouží ke kompletní správě webu. Opakem backendu je tzv. Frontend, tedy to co vidí zákazník, který vstoupí na web.

Backup (zálohování)

Jedná se o zálohu dat uloženou na jiném datovém nosiči/místě.

Blacklist

( v dosl. překladu černá listina) je označení pro seznamy obsahující seznam zakázaných entit (podezřelé servery a IP adresy atp.). Opakem je termín whitelist, který naopak činnost povoluje.

Browser (webový prohlížeč)

Počítačový program, který slouží k prohlížení webových stránek. V dnešní době, lze přes webový prohlížeč např. poslouchat internetová rádia, dívat se na videa i on-line televizní vysílání. K nejrozšířenějším patří např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, atd.

Cache (mezipaměť)

Označení pro hardwarovou nebo softwarovou součást počítače, která uchovává data a tím následující přístup k těmto datům může být rychlejší.

Captcha

CAPTCHA je Turingův test, který se na webu používá ve snaze automaticky odlišit skutečné uživatele od robotů. Test spočívá zpravidla v zobrazení obrázku s deformovaným textem, přičemž úkolem uživatele je zobrazený text opsat do příslušného vstupního políčka.

cctLD

(Country code top level domain) doména nejvyššího řádu přiřazená některému státu. Např. CZ, SK, DE atd.

Centrum administrace

Sekce Centrum administrace představuje centrální místo pro velmi jednoduchou správu Cloud Serveru a dalších služeb. Díky webovému rozhraní získáte přístup pro nastavení webových služeb a bez administrátorské zkušenosti si vše nastavíte jednoduchým způsobem.

CGI skript

CGI skript je Vámi vytvořená aplikace, která umožňuje generovat dynamické stránky. Obsah prezentace může být ovlivněn například časem přístupu, adresou počítače, a další.. Pro psaní programu můžete zvolit prakticky libovolný programovací jazyk C, C++ , Perl. Skripty bývají pak rychlejší a mají menší serverové nároky.

CMS (redakční systém)

Program, který umožňuje jednoduše vytvářet obsah webových stránek bez nutnosti znalosti programování.

Cname

Slouží pro směrování subdomén na jmenný název serveru. Za názvem serveru je vždy nutné zadávat tečku! Nelze nastavit CNAME záznam, který obsahuje stejnou hodnotu, jaká je již použita v ostatních DNS záznamech domény!

Connection string

Používá se pro přístup k databázi. Určuje webové prezentaci cestu, kde je databáze umístěna a způsob jak se k ní připojit. U naší společnosti se používá jmenný tvar - .dbaserver.net .

Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.

CPU

Garantovaný výkon vlákna procesoru.

Cron

Cron je plánovač úloh, pomocí kterého můžete volat konkrétní URL ( program, skript, a další.) každých x minut, x hodin nebo ve specifickém čase, v týdnu či v měsíci. Naplánování procesu nastavíte v centru administrace zakaznického účtu v detailu služby.

CSS

Formátovací jazyk, který popisuje způsob zobrazení webových stránek psaných v html.

CSV

Jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Informace se v souborech CSV neukládají do sloupců, ale oddělují se čárkami.

CZ.NIC

CZ.NIC, z. s. p. o., je zájmové sdružení právnických osob, založené roku 1998 předními poskytovateli internetových služeb.

Databáze

Databáze je organizovaný soubor strukturovaných informací neboli dat, které se obvykle ukládají v elektronické podobě v počítačovém systému.

Datacentrum

Speciální technologická místnost, určená k umístění serverů a dalších zařízení v klimatizovaném prostředí, s kvalitním a rychlým připojením do sítě Internet a zálohovaným napájením.

Dedikovaný server

Vyhrazený server, který se pronajímá pouze jednomu zákazníkovi. Výhodou tohoto řešení oproti běžným virtuálním serverům je přiřazený HW serveru bez sdílení a tím tedy výrazně vyšší výkon.

DDoS

Útok prováděný za účelem omezení dostupnosti služby.

DKIM

(DomainKeys Identified Mail) je technologie pro zvýšení důvěryhodnosti emailů, která též napomáhá odhalení podvržených zpráv. Odeslaná zpráva je SMTP serverem podepsána privátním klíčem domény odesílatele, a tento podpis je uložen v hlavičce emailu. Server příjemce porovná tento podpis s veřejným klíčem uloženým v DNS záznamech domény. Tím že podpis odpovídá je prokázáno, že email skutečně pochází z odesílatelovy domény, a že během přenosu zprávy nedošlo k její úpravě.

DNS

(Domain Name System) je sofistikovaný systém doménových jmen, který je realizován DNS servery (Domain-name servery, NS) Tento systém řídí a určuje, pro kterou doménu se na kterém serveru nachází webová prezentace a jiné druhy služeb.

DNSSEC

DNSSEC je rozšíření služby DNS, která má za cíl zvyšovat bezpečnost služby doménových jmén tím, že zabraňuje podvržení údajů falešnými či pozměněnými údaji o doméných jménech. Nezajišťuje však zašifrování (utajení) přenášených dat a nezaručuje jejich dostupnost.

Doména

Internetová doména je textový řetězec, který v rámci internetu jednoznačně identifikuje server, službu fungující na serveru, počítačovou síť apod. Hlavním cílem domén je ulehčit orientaci uživatelů v internetu. Doména má přesně danou syntaxi a podmínky registrace, které se liší dle konkrétního typu domény. Každá registrovaná doména má svého správce, který doménu zpravuje prostřednictvím registrátorů. Příklad domén: nazev-domeny.cz, zonercloud.sk, atd.

Doména 1. řádu

Nejvyšší, tzv. top-level doména (gTLD nebo národní doména), například .CZ, .COM.

Doména 2. řádu

Hned za národní doménou, například zonercloud.cz

Doména 3. řádu (subdoména)

Rozšíření doménového názvu o další úroveň. Například help.zonercloud.cz, nebo i www.zonercloud.cz.

Doménový alias

Alias domény znamená, že více domén (dle záznamů v DNS) směřuje na tentýž webhosting, tedy do stejne části stejného serveru, případně virtuálního serveru. Doménový alias pracuje jak pro směrování webhostingu, tak i pošty. Doménový alias nemá vlastní diskový prostor, aliasovaná doména směřuje na hlavní doménu, u které je alias nastaven. Alias je zjednodušeně řečeno jakési "zrcadlo", které zobrazuje stejnou informaci jako doména, které je aliasem. Nejedná se pouze o webový prostor, v základním nastavení je zrcadlen i poštovní server.

Doménový koš

Doménový koš je schránka, do které budou automaticky umístěny e-mailové zprávy, které dorazí na neexistujicí mailové adresy na příslušné doméně. Tuto možnost je možné si u našich poštovních služeb zapnout.

Dostupnost

Jedná se o hodnotu vyjádřenou v procentech, která vyjadřuje četnost zobrazení koncovým uživatelem. My garantujeme dostupnost ve výši 99,99 %.

Dynamická RAM

Na Windows serverech je použita tzv. Dynamic Memory - paměť je postupně přidělována dle požadavků serveru.

Emailový (poštovní) klient

Program, díky kterému uživatel může snadno a rychle provádět práci s elektronickou poštou (psát nové zprávy, mazání, ukládání,...). Typickými příklady jsou například MS Outlook a Mozilla Thunderbird.

EURid

EURid (Evropský registr internetových doménových jmen) je nezisková organizace, kterou vybrala Evropská komise pro správu domény nejvyšší úrovně .eu.

Expirace domény

Den, který následuje po uplynutí doby, na kterou byla doména registrována. Po tomto datu se dostane doména do ochranné lhůty, během které ji lze prodloužit, nicméně domény v tomto stavu (krom např. CZ) už většinou nefungují.

Fakturační kontakt

V sekci kontaktní údaje v Centru administrace naleznete údaje vlastníka účtu a fakturační kontakty = údaje plátce. Vždy doporučujeme mít vyplněny alespoň 2 emailové adresy (pro případ nedostupnosti jedné z nich).

Flash

Technologie pro tvorbu animací, videí atd., které lze spustit přímo ve webovém prohlížeči.

Failover

Failover je označení pro překonání výpadku, kdy dochází k přepnutí na redundantní server.

FAQ

(Frequently Asked Questions) v překladu často kladené dotazy, je dokument s nejčastějšími typickými dotazy zákazníků.

Firewall

Software nebo hardwarový nástroj sloužící jako kontrolní vstupní bod pro věškerou elektronickou datovou komunikaci do sítě.

Frontend

Část webové stránky, kterou vidí zákazník, když vstoupí na web, tj. opak backendu.

FTP

(File transport protokol) protokol využívaný FTP klientem (programem) pro připojení k hostitelskému webovému serveru. Více informací získáte např. zde.

FTP klient

Program v počítači, pomocí něhož se lze připojit k serveru, na kterém jsou umístěna data - nejčastěji webové stránky. Slouží k jejich správě zahrnující nejčastěji nahrátí souborů z počítače, mazání souborů ze serveru, atd. Např.: Total Commander, Filezilla, atd.

FTPS

FTPS protokol zajišťuje šifrováni citlivých dat během přenosu, čímž napomáhá větší bezpečnosti.

GDPR

Nařízení (EU) 2016/679 (ÚOOÚ dává k dispozici úplné znění GDPR po zapracování opravy) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Zásady pro ochranu osobních údajů ve společnosti ZONER a.s. naleznete zde.

Google AdSense

AdSense je služba, zprostředkovávající reklamu provozovaná společností Google.

Google Analytics

Nástroj od společnosti Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích svého webu.

Google Tag Manager

Systém pro správu měřicích kódů na webových stránkách.

HDD (SSD)

Celkový diskový prostor zřízený na SSD diskovém poli.

Hlavička emailové zprávy

Hlavička obsahuje textové informace, které putují internetem spolu s každým emailem. Díky nim může například poštovní klient příjemce rozeznat, kdo mu zprávu poslal a často bývá v hlavičce uvedena i cesta, kudy zpráva putovala nebo její část.

Homepage

Označení úvodní stránky webu.

.htaccess

Konfigurační soubor používaný webovými servery Apache. Díky němu lze nastavit spoustu věcí, např. chybové stránky, přesměrování, přepisování url, atd.

HTML

Značkovací jazyk pro tvorbu a editaci webových stránek.

HTTP

Internetový protokol sloužící pro přenos hypertextových dokumentů ve formátu HTML, XML a dalších.

HTTP/2

Protokol HTTP/2 je nástupce protokolu HTTPS, který pomocí SSL/TLS zabezpečuje přenos webových stránek a celkově všech dat mezi prohlížečem návštěvníka a webovým serverem. Protokol HTTPS je založen na zastaralém protokolu HTTP 1.1, který má původ v 90. letech a dnes již technologicky nedostačuje potřebám náročného a moderního webu.

HTTPS

Internetový protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v síti. HTTPS využívá protokol HTTP v kombinaci s SSL nebo TLS.

Hyper-V

Serverový systém společnosti Microsoft pro vytváření virtuálních počítačů v systému Windows.

IDN

IDN je technické řešení, které umožňuje v názvech domén používat také národní znaky (např. znaky s diakritikou).

IMAP

Moderní protokol využívaný emailovým klientem (programem) pro připojení k serveru. Uživatel pracuje se zprávami přímo na poštovním serveru.

IMAPS

Představuje zašifrovanou verzi protokolu IMAP na portu 993, který je využíván pro synchronizaci s poštovním serverem.

Indexace

Indexace webových stránek je proces, při kterém dochází k tomu, že vás navštíví (ro)bot vyhledávačů, snaží se projít veškerý obsah a ten si k sobě uložit do databáze (zaindexovat).

IP adresa

IP adresa (Internet Protocol Number) je jedinečná adresa počítače v internetu. Udává se ve tvaru xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je číslo v rozsahu 0 až 255. Může vypadat například takto: 62.168.63.138.

IPv4

Označuje čtvrtou revize IP protokolu a zároveň jeho první verze, která se masivně rozšířila.

IPv6

IPv6 (internetový protokol verze 6) je označení nastupujícího protokolu pro komunikaci v současném Internetu.

ISP (internet service provider)

Poskytovatel internetového připojení, je firma nebo organizace zprostředkující přístup do Internetu, tj. poskytující telekomunikační služby. Více k pojmu zde.

JavaScript

Skriptovací jazyk využívaný při tvorbě webových stránek.

Joomla!

Jeden z nejpopulárnějších Open Source redakšních systémů pro snadnou tvorbu webu.

jQuery

Javascriptová knihovna s širokou podporou prohlížečů, která klade důraz na interakci mezi JavaScriptem a HTML

Kernel

Jádro operačního systému.

Keyword (klíčové slovo)

Klíčové slovo označuje frázi, pod kterou uživatelé hledají informace k danému oboru na internetu. klíčová slova jsou důležitá při optimalizaci pro vyhledávače. Tvůrce webových stránek by měl tato slova vhodně umístit na web, aby se zobrazily ve výsledcích vyhledávání (SERP) po zadání dotazu uživatelem.

Konektivita

Spojení či propojení dvou počítačů nebo jiných elektronických zařízení v dané síti. Důležitým údajem je pak přenosová rychlost. ta udává jaký objem informací je přenesen za určitou jednotku času.

Kreditní účet

Kreditní systém slouží pro urychlení plateb za naše služby. Více informací naleznete zde.

Kvóta

Disková kvóta je datový prostor o konkrétní velikosti přidělený dané službě, uživateli atp. Uživatel může tento prostor využívat v rámci služby. Jakmile dojde k využití 100% přidělené kvóty, může být využívání služby omezeno. Konkrétním příkladem je například mailbox o kvótě 450 MB. Jakmile datová velikost pošty ve schránce dosáhne 450 MB, nebude do schránky přijata další pošta.

LAN

Lokální (místní) síť např. uvnitř firem, které mohou obsahovat od dvou až do stovek počítačů, serverů a dalších zařízení.

Layout

Layout označuje složení jednotlivých prvků webové stránky (grafické rozvržení, rozložení nebo schéma stránky a jednotlivých prvků) do jednoho celku.

Linux

Označení pro operační systém, který je postaven na linuxovém jádru. Linuxové systémy jsou šířeny ve formě distribucí.

Logy

Logy slouží při zpětné analýze k rozpoznání, zda došlo k nějaké chybě, a pakliže ano, pak pomáhají určit, k jaké chybě došlo a proč. Mohou také obsahovat informace o tom, jak a kým byla daná aplikace či služba využívána (například z jaké IP adresy bylo přistupováno k webovému serveru).

Localhost

Tzv. localhost patří mezi základní pracovní nástroje naprosté většiny tvůrců webových stránek. Možnosti úpravy tohoto souboru oceníte, když potřebujete donutit operační systém, aby použil jinou adresu webu, než kterou mu vrátí DNS server. Nejčastější důvodem je např. lazení webu před přechodem na vyšší verzi PHP, zprovoznění hostingu beze změny registrátora a nameserverů, či zablokování přístupu na konkrétní webovou stránku.

MAC adresa

Jedinečný identifikátor síťového zařízení, který používají různé protokoly druhé (spojové) vrstvy OSI.

Mailbox

Označení pro poštovní schránku, kterou identifikuje e-mailová adresa. Např. info@zonercloud.cz

Mallware

Škodlivý software určený k poškození nebo vniknutí do počítačového systému.

Managed Server

Domény, webové aplikace, databáze, e-mailové schránky a ostatní webhostingové produkty spravujete efektivně a pohodlně přes webové rozhraní. O kompletní instalaci OS, jejich komponent a následnou správu, nepřetržitý chod serveru, zabezpečení, se postarají naši zkušení administrátoři.

Memory limit

Je omezení paměti pro jeden běžicí skript PHP. Pokud využití paměti přesáhne dané nastavení, tak seskript ukončí. Na problém s memory_limit můžete narazit u open source aplikací jako je například WordPress, Joomla, Drupal a pod. Překočení limitu poznáte podle typické chybové hlášk ve stylu "Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 46082 bytes". V tomto případě je potřeba memory_limit navýšit, nebo odladit skript.

Meta description

Druh HTML meta tagu, který stručně a výstižně popisuje obsah stránky, ke které náleží.

Microsite

Malá samostatná webová stránka, která má za cíl co nejvíce propagovat konkrétní službu firmy nebo živnostníka v daném oboru.

Mod_rewrite

Jeden z nejpoužívanějších doplňků k serveru Apache. Tento doplněk je využíván, v některých případech i přímo vyžadován, řadou webových aplikací. I když jsou jeho možnosti velmi široké, a je možné jej použít k mnoha účelům, nejčastěji je užíván pro tvorbu „pěkných“ URL, což má zcela zásadní význam pro tzv. SEO webu. V neposlední řadě můžete pomocí mod_rewrite například blokovat SQL útoky či přístupy z cizích států s výjimkou ČR a SK.

MojeID

Služba mojeID představuje bezplatnou službu pro všechny uživatele internetu, která je poskytována sdružením CZ.NIC. Pomocí mojeID se můžete přihlašovat k Vašim oblíbeným službám bez nutnosti dalších a dalších registrací. Nebudete si muset pamatovat spousty přihlašovacích jmen a hesel, bude Vám stačit jedno jméno a k němu jedno heslo. Vy sami si nastavíte, jaké osobní údaje poskytujete konkrétním serverům. Svou identitu tak budete mít pevně pod kontrolou.

Money

Účetní a podnikový ERP systém pro malé a střední firmy pro snadnou daňovou evidenci i podvojné účetnictví.

MS-SQL

Microsoft SQL Server je relační databázový a analytický systém pro e-obchody, byznys a řešení datových skladů vyvinutý společností Microsoft. MSSQL se používá na Windowsích webových serverech, jako podpora prezentačních aplikací a jejich dynamiku.

Multihosting

Multihosting znamená více služeb na jednom webhostingu. Na sdíleném hostingu toto u nás možné není, nicméně přesně pro tento účel jsou určeny naše Cloud Servery Managed.

MX záznam

Druh DNS záznamu, který obsahuje informaci o poštovních serverech obsluhujících e-mailové adresy v dané internetové doméně.

MySQL

MySQL je Open Source RDBMS (Relational Database Management System - česky "Systém pro správu relační databáze"), který umožnuje za pomocí SQL příkazů ukládání a správu dat v databázi. Správa databáze je možná za pomocí některých programovacích jazyků, z nichž je na našich serverech používán především skriptovací jazyk PHP. MySQL se nejběžněji uplatňuje při tvorbě webových aplikací a stal se velmi populární náhradou databázových produktů jako např. dříve hojně používané ODBC spojení na databázi MS Access především díky své výkonnosti a stabilitě.

Newsletter

Anglický termín pro zpravodaj zasílaný v elektronické podobě, který má za cíl informovat příjemce o novinkách, akcích, servisních zásazích či jiných událostech.

NS (nameserver)

Nameserver je server zajišťující překlad doménových jmen na IP adresy v rámci systému DNS (Domain Name System). Každá doména musí mít nejméně dva nameservery, které jsou pro tuto doménu autoritativní. Autoritativní nameserver má vždy aktuální údaje o konkrétní doméně. Ostatní nameservery v internetu se tohoto nameserveru periodicky ptají na DNS záznamy domény. Změna autoritativních NS domény se provádí prostřednictvím jejího registrátora.

NSSET (sada nameserverů)

Jedná se o specifikum CZ domén. každý NSSET obsahuje minimálně dva nameservery, a alespoň jeden kontakt technického správce. Doméně se potom nepřiřazují jednotlivé nameservery, ale přímo celý NSSET.

Open-source

Je počítačový software, jehož zdrojový kód je bezplatně dostupný a je možné jej jak využívat tak i upravovat. Více informací zde.

Operační systém

Operační systém je soubor programů, které umožňují využívat technické a programové vybavení počítače/serveru, řídí jeho činnost a zajišťují zpracování aplikačních programů.

Parkování domény

Parkování domény je navedení DNS záznamů domény a nasměrování prezentace na standardní parkovací stránku.

Phishing

Podvodná technika používaná na Internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) v elektronické komunikaci.

PHP

Skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek. PHP skripty jsou většinou prováděny na straně serveru. Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java). PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez větších úprav na mnoha různých operačních systémech.

PHP-FPM

text

Plugin

Zásuvný modul neboli plugin je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost.

Pohoda

POHODA je oblíbený ekonomický software na účetnictví pro malé, střední a větší firmy. Program je vhodný i pro účtující příspěvkové a nevýdělečné organizace.

POP3

Protokol využívaný emailovým klientem (programem) pro připojení k serveru. Zprávy jsou tímto protokolem staženy do počítače, kde s nimi uživatel pracuje. Po úspěšném stažení zprávy ji tento přenosový protokol dokáže automaticky ze serveru smazat.

Poštovní filtr

Jedná se o soubor pravidel jak má být zpracována příchozí e-mailová zpráva v mailboxu. Poštovní filtr se většinou nastavuje v poštovním klientovi, který zprávy přijímá a dále zpracovává.

PPC

text

PrestaShop

text

Převod domény

text

PTR

text

Python

text

Rack

text

RAID

text

RAM

text

RDP

text

Redakční systém

text

Redirect (přesměrování)

text

Redundantní infrastruktura

text

Registrace domény

je proces objednání vybraného doménového jména prostřednictvím tzv. registrátora u centrálního registru domén. Více informací zde.

Registrátor

Subjekt, který je akreditovaný k registraci doménových jmen u centrálního registru daného typu domény. Např. registrátor .CZ domén je akreditovaný u CZ.NIC - centrální registr domén .CZ.

Robot

text

RSS

text

Sada klíčů

text

Safe_mode

Nastavení interpreteru PHP skriptů pro jejich bezpečnější spouštění. V zapnutém stavu může činit problémy některých open-source aplikacím jako Wordpress, Joomla, Drupal apod. Pro maximální uspokojení potřeb zákazníků máme pro tyto případy speciální variantu LinuxPHP5 CGI, která je upravena tak, aby k obtížím nedocházelo. Typicky se zapnutý safe mode projevuje nemožností uploadovat soubor na server, nemožností autom. aktualizace PHP systémů atd.

Scam

text

Screenshot

text

SEO

text

Serverhousing

text

SFTP

text

Sitemap (mapa webu)

text

SLA

text

SMTP

(Simple Mail Transfer Protocol) je internetový protokol pro přenos elektronické pošty (e-mailů) přes IP (Internet Protocol).

SNI

(Server Name Indication) je technologie rozšiřující možnosti komunikace mezi lientem a serverem pomocí TLS komunikace na základě ověření jména hostitele (namísto IP adresy hostitele). Díky tomu může být na serveru s jedinou IP adresou hostováno více domén s SSL/TLS zabezpečením.

SPAM

Spam jsou zpravidla hromadně šířené nevyžádané elektronické zprávy, které nás obtěžují a zaplavují poštovní schránku.

SPF

(Sender Policy Framework) SPF záznam definuje seznam serverů, které lze využít pro odeslání e-mailových zprávy z dané domény. Server příjemce pak poštu z jiných zdrojů nepřijímá vůbec, nebo ji označí jako nedůvěryhodnou. Je možné také striktně zakázat všechny servery, čímž lze řešit podvržené zprávy z domén bez poštovních služeb.

SPLA

Licenční program SPLA (Service Provider License Agreement) je možnost licencování programů a aplikací pro providery nebo poskytovatele služeb v serverhostingu, cloudu nebo přímo u zákazníka s podmínkou poskytování služeb spojených s pronájmem licencí.

SQL

text

SSH

Jedná se o komunikační protokol, který umožnuje narozdíl od svých předchůdců (Telnet , rsh, a další) bezpečně přenášet data (port 22). Zajišťuje šifrování a integritu přenášených dat, bezztrátovou kompresi a autentizaci účastníků komunikace. Nejčastěji se využívá např.pro přístup k virtuálním serverům.

SSI

Technologie pro generování dynamických HTML stránek na straně serveru. Princip SSI spočívá v tom, že do zápisu stránky v HTML můžeme doplnit některé příkazy zapsané ve speciálním formátu.

SSL certifikát

text

SSL/TLS

(Secure Sockets Layer) je protokol, který zajišťuje šifrovanou komunikaci mezi serverem a uživatelským PC. Více informací zde.

Switch

text

Tag

text

TCP/IP

text

TLD

text

Traffic

text

Trvalý odkaz (permalink)

text

TTL

text

Virtualizace

text

Virtuální server

Virtuální server (VPS) je server, který využívá část výkonu fyzického serveru. Pomocí tzv. virtualizace je umožněno rozdělit výkon hardware a přiřadit jeho část jednotlivým VPS. To umožňuje na jednom serveru provozovat několik, zcela nezávislých samostatných virtuálních serverů.

Díky vysokým výkonům moderního hardware se virtualizace dynamicky rozvíjí a umožňuje tak snižovat náklady jak poskytovatelům webhostingu, tak i zákazníkům, kteří mohou získat samostatný server za nízkou cenu. Virtuální servery provozujeme na značkovém hardware DELL. Jako jedni z mála firem na trhu nabízíme pro virtualizaci dvě špičkové virtualizační platformy od společností VMware vSphere a Microsoft Hyper-V.

VMware

VMware vSphere je, spolu s Hyper-V od Microsoftu, nejznámnější a nejspolehlivější virtualizační platforma.

VPN (virtuální soukromá síť)

Zabezpečené šifrované připojení mezi dvěma sítěmi nebo mezi konkrétním uživatelem a sítí. Umožňuje vám prohlížet internet v soukromí, jelikož šifruje veškerá data, která odesíláte či přijímáte.

Webhosting

Pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru.

Webmail

Webová aplikace, která umožňuje přistupovat k e-mailovým schránkám prostřednictvím webového prohlížeče. Jedná se o alternativu k poštovním klientům (MS Outlook, Mozilla Thunderbird, atd.)

Whois

Databáze, která slouží k evidenci údajů o majitelích internetových domén a IP adres.

Windows

text

Wordpress

WordPress (WP) je nejpopulárnější open source redakční systém na světě, napsaný v PHP a MySQL.

WYSIWYG editor

text

XHTML

text

XML

text

Zero-day

text

Zpracovatelská smlouva

Platné znění zpracovatelské smlouvy naleznete v