Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu

Co je Cloud Newsletter a k čemu ho využívat

Nápověda > Cloud Newsletter > Co je to Cloud Newsletter a k čemu ho využívat

Služba Cloud Newsletter (SMTP server) je určena všem zákazníkům, kteří potřebují specifické nastavení SMTP pro odesílání elektronické pošty, případně pro zákazníky, kteří potřebují pravidelně odesílat větší množství e-mailů, například newsletterů či zpravodajů. Využití SMTP serveru nabízíme ve dvou variantách - Standard a Premium.

K čemu službu Cloud Newsletter využít

Pokud řešíte pravidelné odesílání emailových zpráv ve velkém množství, jistě máte negativní zkušenosti s pomalosti odesílání, limity odeslaných emailů, nedoručitelností nebo uvádění emailů jako nevyžádaná pošta (spam). Služba Cloud Newsletter výše uvedené problémy řeší a dovoluje Vám využívat odesílání elektronické pošty v maximální míře.

Server - základní údaje

Cloud Serveru nabízíme ve dvou variantách. Základní varianta Standard je hlavně určena pro zákazníky, kteří odesílají běžné emailové zpravodaje na své zákazníky. Pokročilejší varianta Premium je určena zákazníkům, kteří pravidelně odesílají velké množství e-mailů a potřebují individuální nastavení SMTP serveru s pokročilejšími funkcemi.

Služba Cloud Newsletter není určena pro běžné emailové služby - tedy odesílání a přijímání pošty, webové rozhraní a podobně. Požadujete-li takovéto služby, naše společnost nabízí standardní webhostingové služby E–mail a E–mail PRO.

Cloud Newsletter není určen k zasílání spamů, tzv. nevyžádané pošty. V případě porušení této podmínky bude SMTP server deaktivován bez nároku na vrácení uhrazených služeb.

U emailové služby Cloud Newsletter nabízíme zřízení DKIM (Domain Keys Identified Mail), která díky digitálnímu podpisu dokáže jednoznačným způsobem ověřit pravost e-mailových zpráv. Jde o technologii pro zvýšení důvěryhodnosti emailů, která napomáhá odhalení podvržených zpráv.

Server - základní údaje

Pro každého zákazníka je zřizován samostatný SMTP server s vlastní IP adresou pro odesílání. Toto nastavení umožňuje optimalizaci serveru a jeho nastavení. Zákazníci se navzájem neovlivňují při odesílání e-mailů a také jsou chráněni před případným umístěním IP adresy na Black List (BL) z důvodu činnosti jiného uživatele (sami se však mohou svojí činností dostat na BL také).