Postup pro připojení do operačního systému Linux

Nápověda > Cloud Disk > Postup pro připojení do operačního systému Linux

Způsob připojení Cloud Disku v OS Linux může být odlišný v závislosti na distribuci operačního systému Linux, kterou používáte. Obecně je však vyžadováno mít nainstalované tyto balíčky:

  • samba-client
  • cifs-utils
  • smbfs nebo cifs-utils

V našem příkladě používáme tyto údaje:

Adresa Cloud Disk: 511.disk.zonercloud.net
Uživatel/adresář: 3511

Údaje o Vašem aktivním Cloud Disku najdete v Centru administrace, popřípadě v závěrečné zprávě o zřízení služby.

Nastavení ve svém OS proveďte následovně

Do /etc/fstab přidejte následující řádek:

//3511.disk.zonercloud.net/3511 /mnt/clouddisk cifs cred=/home/user/secret.cfg,_netdev,nounix,noperm 0 0

/mnt/clouddisk je adresář, kam chcete Cloud Disk připojit - tento adresář již musí existovat.

cred=/home/user/secret.cfg je soubor, kam vložíte přihlašovací údaje ke službě Cloud Disk, dle vzoru níže:

username=3511
password=***********

Přičemž soubor by měl mít nastavena práva pro čtení pouze pro uživatele root

Vzdálený disk následně připojíme příkazem: mount /mnt/clouddisk nebo sudo mount -a

Další informace

Prestože je Zoner Cloud Disk připojen jako síťová jednotka ve Vašem systému, mějte na paměti, že je připojen přes síť internet a rychlost přenosu dat je tedy závislá na rychlosti Vašeho internetového připojení.

Připojení, které tu je popsáno není šifrované, používejte jej tedy pouze v sítích, které dobře znáte. Pokud upřednostňujete bezpečné připojení použijte protokol FTPS!