Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu

Snapshoty pro bezpečné změny uvnitř operačního systému vašeho serveru

Před jakoukoli větší aktualizací VPS nebo některé jeho součásti je vhodné si uložit stav celého operačního systému, pro případ, že se něco nepodaří. Přesně k tomuto slouží snapshoty, které si nově můžete kdykoliv snadno vytvořit v Centru administrace, a v případě nutnosti provést jejich obnovu (tzv. restore). Dostupné jsou jak pro operační systém Linux, tak pro Windows.

V čem se snapshot liší od zálohy?

Je nutné si uvědomit, že snapshot není záloha. Při obnově snapshotu (snímku) se vrátí celý obraz (image) disku včetně stavu OS. V takovém případě si není možné vybrat např. konkrétní adresáře a soubory, jako v případě zálohování.

Snímky jsou ideální pro tzv. verzování, neboť nepředstavují kompletní zálohy, ale můžete si vytvořit více verzí bez zabrání velkého místa. Snapshot ukládá pouze tolik informací, kolik potřebuje k vrácení změny, což zabere méně prostoru než klasická záloha.

Vytvoření snapshotu

 1. Přihlaste se do Centra administrace a v Seznamu služeb vyberte záložku Servery
 2. Vyberte server, u kterého chcete snapshot vytvořit a klikněte na jeho název. V detailu serveru zvolte záložku Snapshoty.
 3. Pro vytvoření klikněte pravým tlačítkem myši na položku + Nový snapshot
 4. V nově otevřeném okně nastavte případnou poznámku a čas expirace - Automatické smazání snapshotu.
 5. Akci vytvoření spustíte tlačítkem Potvrdit.

UPOZORNĚNÍ: Prodloužit expiraci bude možné opakovaně o +6/24/48 hodin, pokud nová expirace nepřekročí max. expiraci, která je určena jako datum vytvoření +5 dní. Pokud se takové posunutí expirace již do tohoto časového horizontu nevejde, nebude nabídnuto. Pokud nebude možné prodloužit již ani na +6 hodin, prodloužení se zablokuje.

TIP: Jeden snapshot máte v rámci každého virtuálního serveru zdarma. Další si můžete kdykoliv dokoupit kontaktováním naší podpory pomocí tlačítka Navýšit počet snapshot slotů.

Obnova stavu ze snapshotu

Spustit obnovu stavu serveru ze snapshotu můžete jak při vypnutém, tak i zapnutém VPS. Snapshot budete mít nadále k dispozici, dokud nevyprší jeho životnost, kterou můžete případně i prodloužit. Můžete ho ale kdykoliv smazat a vytvořit nový.

 1. Pro obnovení stavu v době vytvoření snapshotu klikněte na tlačítko Obnovit stav ze snapshotu.
 2. Následně se objeví upozornění, že se jedná o nevratný proces a přijdete o veškeré změny od vytvoření snapshotu. Po obnovení snapshotu se již nedá přejít do stavu před obnovením!
 3. Následně si pomocí zaškrtávacího pole určete, zdali chcete server po obnově stavu automaticky zapnout, či nikoliv.
 4. Akci obnovení spustíte tlačítkem Potvrdit.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste při aktivním snapshotu provedli změnu konfigurace VPS (CPU, RAM, HDD), při případné obnově stavu serveru dojde současně k navrácení konfigurace do stavu před vytvořením daného snapshotu.

TIP: Snapshoty jsou v kombinaci se službou Zálohování skvělým způsobem, jak udržet váš server a data v bezpečí při vykonávání nezbytné údržby apod.

Automatické mazání snapshotu a prodloužení doby expirace

Dlouhodobě uložený snapshot může způsobovat postupnou degradaci výkonu daného serveru. Proto je vhodné nechat snapshot existovat po dobu nezbytně nutnou k ověření funkčnosti po zásahu do systému a poté jej zrušit.

Z toho důvodu po vás při vytváření snapshotu vyžadujeme nastavit dobu expirace, po které dojde k automatickému smazání snapshotu. Tuto dobu lze případně opakovaně prodloužit, maximálně však o 5 dní (120 hodin) od vytvoření snapshotu.

 1. U snapshotu, kterému chcete posunout expiraci, klikněte na ikonku klíče s popiskem Upravit snapshot.
 2. V nově otevřeném dialogovém okně upravte dobu automatického smazání snapshotu.
 3. Úpravy uložíte tlačítkem Potvrdit.

Jakmile víte, že daný snapshot již nebudete potřebovat, smažte jej kliknutím na ikonku odpadkového koše s popiskem Odstranit snapshot a tuto akci potvrďte.