Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu

Jak funguje DNS a proč používat sekundární nameserver

Pomáhá tomu, aby se uživatelům na internetu hravě vyhledávalo. Díky němu snadno nalezneme jakoukoli stránku. Webové stránky disponují svou unikátní IP adresou, která se skládá z řady náhodných čísel. Pro běžného uživatele je ale příliš složité zapamatovat si dlouhou kombinaci čísel. Proto vznikly DNS servery, které IP adresy umožňují překládat do snadno zapamatovatelného jazyka.

DNS

DNS (Domain Name Systém) je hierarchický systém doménových jmen uskutečňovaný servery DNS ve spolupráci s DNS protokoly. DNS je v podstatě překladová služba. Jeho hlavním úkolem je převézt kód IP adresy ze seskupení mnoha spolu nijak nesouvisejících písmen a číslic do doménového jména, které si provozovatel zvolí.

Name servery

Nejdřív ze všeho musí DNS IP adresu zjistit. Na základě dotazu mu ji sdělí name servery. Name servery rozlišujeme na:

 • Primární servery: Každá z domén má svůj unikátní primární server. Na něm vznikají data, která slouží k jejich editaci.
 • Sekundární servery: Mimo primárního, má každá doména i svůj sekundární server. Slouží pro zálohování a rozložení zátěže.
 • Pomocné servery: Jedná se o servery s funkcí vyrovnávací paměti.

IP adresa

IP jsou celosvětově unikátní adresy, prostřednictvím nichž přenosové protokoly internetu identifikují jednotlivé uzly sítě. Podoba IP adresy je v případě staršího protokolu IPv4 řada čísel oddělená tečkami (227.12.102.34) nebo dnes už modernějšího IPv6 zápis čísel i písmen oddělených dvojtečkami (2a01:002:8008:74gg:eag6:5803).

K tomu, aby DNS správně vyhledal a přiřadil IP adresu, vede poměrně složitá cesta. Systém DNS při svém vyhledávání funguje na přísném hierarchickém principu.

Ze všeho nejdříve musí odeslat požadavek na jeden z 13 celosvětových serverů (tzn. kořenové servery). Začne tím nejbližším. Od kořenového serveru potom postupuje krok po kroku po serverech nižšího řádu, až se dostane k autoritativním DNS serverům, kde se dozví konkrétní IP adresu a vrátí ji lokálnímu serveru. Ten ji předá do vašeho prohlížeče. Prohlížeč vyšle požadavek přímo na server pod hledanou IP adresou a ten mu zašle webové stránky, které se vám zobrazí v prohlížeči.

Snižte energetické náklady ve vaší firmě, nabízíme efektivní řešení.

Přejděte do ZonerCloudu a ušetřete až 70 % !

Ceny energií stoupají. Přinášíme řešení. Přejděte do cloudu!

Nejvýkonnější virtuální servery s 50% slevou a dárky ZDARMA!

Cloud Server

Vyberte si dárek ZDARMA

ke každé objednávce virtuálního serveru.

Dárek zdarma ke každé objednávce VPS

DNS systém CZECHIA.COM

Společnost ZONER a.s., jeden z předních poskytovatelů hostingových a cloudových služeb v Česku, disponuje vlastním autonomním DNS systémem. Vyvinutý byl v roce 2009 a po roce testovaní se na jaře 2010 uvedl do provozu.

DNS systém mateřské společnosti ZONERu CZECHIA.COM, která se na hostingové služby specializuje, podstoupil přísné zkoušky, aby naplňoval náročné požadavky co do stability, rychlosti, bezpečnosti i nezávislosti serverů. Systém je zcela škálovatelný a připravený tak v budoucnu na možné rozšiřování.

Aktuálně má v provozu 3 name servery. Každý z nich je umístěný na nezávislém místě a datovém okruhu v České republice a ve Spojených státech. Servery dodala již tradičně společnost DELL.

Technická specifikace DNS serverů:

 • geograficky nezávislé name servery ve třech různých lokalitách pro absolutní vyloučení výpadků a kvalitní odezvu po celém světě
 • hardware výhradně od špičkového poskytovatele DELL
 • výkonnější než současně nejpoužívanější severy Bind9 (fungují na NSD od NLnetLabs)
 • nadmíru rychlé rozšíření DNS na nových doménách
 • nastavení TTL individuálních záznamů
 • podpora IDN i DNSSEC
 • podpora IPv6
 • podpora API
 • podpora maskování partnerských DNS (aliasing)

Sekundární DNS od CZECHIA.COM

Pro zákazníky s primárním name serverem od CZECHIE má společnost v nabídce i službu sekundárního name serveru. Ten je od primárního name serveru oddělen, ale je založený na stejné technologii s nejvyšší kvalitou.

Při výpadku primárního DNS serveru nemá uživatel možnost zobrazit navštěvovanou stránku. Spojení mezi doménovým jménem, které vyhledával a serverem se nevytvoří a požadovaný obsah tak nezíská.

Proto je potřeba vést záznamy na dvou na sobě nezávislých DNS serverech, které se v případě výpadku automaticky překryjí.

Sekundární name server od CZECHIA.COM je geograficky oddělen od primárního a o to lépe chrání uživatele před nečekanými výpadky.