Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu
.

Konfigurace PHP direktiv

Nápověda > Cloud Server Managed > Konfigurace PHP direktiv

Základním prvkem konfigurace PHP je soubor php.ini. Jelikož je většina PHP skriptů konstruována na specifickou konfiguraci, po její změně skript pravděpodobně nebude fungovat. Většinu parametrů hostingu lze však uživatelsky přizpůsobit, k čemuž slouží buďto soubor .htaccess (modul Apache), nebo .user.ini (php-fpm).

TIP: U služby Cloud Server Managed nejsou z naší strany stanoveny striktní limity (až do výše kapacity operační paměti RAM). Různé servisní skripty však doporučujeme mít vždy nastaveny zvlášť na nějaké subdoméně, pro kterou hodnoty navýšíte zvlášť.

Srovnání souboru .htaccess a .user.ini

Obecné zadání hodnot v souboru .htaccess :

# Komentář
PHP_parametr hodnota

Oproti souboru .htaccess se v .user.ini nastavují parametry ve formátu:

;Komentář
PHP_parametr = hodnota

Kompletní seznam PHP parametrů naleznete v tomto článku.

Detekce současného nastavení PHP

Pro kontrolu aktuálního nastavení vašeho nastavení doporučujeme vytvořit textový soubor (ideálně poznámkový blok) s názvem phpinfo.php. a vložte do něj následující kód:

<?php phpinfo();?>

Soubor poté nahrajte na FTP do adresáře, jejž chcete otestovat. Pro zobrazení aktuální konfigurace serveru, zadejte v prohlížeči název ve tvaru www.vasestranka.cz/phpinfo.php.

Direktivy nastavované z naší strany

Úpravu následujících parametrů provádíme na základě autorizovaného požadavku:

  • upload_max_filesize
  • max_execution_time
  • max_input_time
  • memory_limit
  • post_max_size

Nastavení aktuálních parametrů si můžete ověřit přímo v Centru administrace, kde v detailu konkrétní domény (služby) zvolíte v pravém menu položku PHP limity.