Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu

Komplex datacenter společnosti OVH ve Štrasburku zasáhl ve středu 10. 3. 2021 ráno požár a zničil jedno celé datacentrum a část druhého. Tisíce zákazníků a firem tak přišlo o svá data, v mnoha případech i o zálohy. Požárem bylo údajně postiženo až 3,6 milionu stránek na 464 000 různých doménách a odmlčelo se víc než 18 % všech IP adres, které OVH obsluhovalo.

Podle zprávy o incidentu vypukl požár v  jedné místnosti uvnitř datacentra SBG2 těsně před 1:00 místního času. Na místo požáru okamžitě vyjelo 43 (některé zdroje uvádí 45) vozidel a cca 100 hasičů, přesto se nepodařilo budovu SBG2 zachránit a vedlejší SBG1 je značně poškozená. Servery v ohroženém SBG3 by měly být v pořádku, přesto jsou nyní nedostupné kvůli nutnosti opravy společné infrastruktury. Naštěstí nedošlo k žádným zraněním zaměstnanců, hasičů či zaměstnanců místní správy.

Hašení požáru datacentra OVH ve Štrasburku

Hašení požáru datacentra OVH ve Štrasburku. Zdroj: https://media.datacenterdynamics.com/

Příčina požáru a obnova provozu

Přesnou příčinu vypuknutí požáru je třeba ještě určit, vyšetřování případu stále pokračuje. Pravděpodobně však šlo o vadu záložního zdroje nepřerušovaného napájení (UPS), který prošel o den dříve údržbou. Když hasiči dorazili do areálu, snímky pořízené termokamerami ukázaly dvě hořící jednotky UPS (UPS7 a UPS8).

Všechna čtyři datacentra byla odstavena a uvedení komplexu znovu do provozu bude nějakou dobu trvat. Podle novějších informací by mohla být datacentra SBG1 a SBG4 nahozena již v pondělí 15. 3. a SBG3 do konce týdne.

Zakladatel OVH Octave Klaba zveřejnil video, kde popisuje co se stalo a jak bude probíhat obnova. Zdroj: https://youtube.com/

Podceněné protipožární zabezpečení

Zakladatel společnosti OVH Octave Klaba uvedl, že SBG2 patřilo ke starší generaci datacenter, které byly postaveny v roce 2011, a že společnost intenzivně pracuje na nahrazení zastaralé infrastruktury novějšími technologiemi. Z tohoto důvodu nebyla ovlivněna budova SBG3, neboť se jedná o zcela odlišnou konstrukci s novějšími technologiemi. Společnost pracuje na vyčištění prostor a klade si za cíl zvýšit kapacitu serverů o zhruba 2 500 týdně a přes 10 000 serverů příští měsíc v nově vybudovaném datovém centru.

Záznam hašení požáru datacentra OVH ve Štrasburku. Zdroj: https://twitter.com/

Mnoho z nás by předpokládalo, že v takovém datacentru budou fyzicky izolované jednotlivé clustery a bude vypracovaný funkční protipožární plán, aby v případě detekce požáru došlo k vypuštění inertních plynů. Z dostupných informací je patrné, že OVH protipožární zabezpečení značně podcenila, zároveň se netají tím, že záměrně snižují náklady. K rychlosti šíření ohně tak mohly přispět i špatné materiály a samotná konstrukce stavby, jelikož štrasburská datacentra byla budována nízkonákladově sestavením z lodních kontejnerů.

ZONER si buduje vlastní suverenitu

Nynější trend směřuje výrazně pryč od tradičních centralizovaných datových center. Podle predikcí by měl během tohoto roku poklesnout podíl serverů v lokálních datových centrech až na 41 %. Analytici společnosti Gartner očekávají, že v roce 2025 bude až 75 % podnikových dat zpracováváno mimo centralizované datové centrum.

Máme vlastní korporátní datacentrum v klasifikaci Tier III od jedničky mezi dodavateli

Altron

V první polovině roku 2018 jsme dokončili výstavbu našeho vlastního korporátního datacentra v klasifikaci Tier III přímo v sídle společnosti ZONER a.s.. Hlavním cílem bylo mít všechny naše služby v budově ZONERu, což nám umožňuje zkrácení reakční doby a rychlejší vyřešení případného problému.

Dále chceme, aby datacentrum bylo vybaveno těmi nejmodernějšími technologiemi od nejspolehlivějších výrobců a dodavatelů na trhu. Jedině tak dokážeme našim klientům zajistit nejvyšší kvalitu služeb pro provoz těch nejnáročnějších aplikací, s garancí dostupnosti SLA 99,99 %.

Celý projekt a jeho plánování trvalo několik let. Investice do technologie datového centra činila přibližně 20 milionů korun.

Na podobné scénáře jsme připraveni

Naše datacentrum je vybaveno plynovým hasicím zařízením (GHZ), protipožárními dveřmi od společnosti ASSA Abloy a celé osazeno požárními čidly, a v případě zjištění požáru (z bezpečnostních důvodů jej musí detekovat alespoň dvě na sobě nezávislá čidla) začnou hasící zařízení čerpat do místnosti plyn Novec 1230, který z místnosti vytlačí veškerý kyslík, díky čemuž požár uhasí.

Plynové hasicí zařízení je připraveno uhasit požár hned v počátku pomocí plynu Novec 1230

Plynové hasicí zařízení je připraveno uhasit požár hned v počátku pomocí plynu Novec 1230. Zdroj: https://zonercloud.cz/

Ochranu před výpadkem elektrického proudu poskytuje vlastní dieselový generátor. Výpadek elektrického proudu kryje UPS od firmy ABB, díky kterému dokáže celé datacentrum fungovat po dobu nezbytně nutnou (až 120 kW zátěže), než je potřebný příkon dodán ze záložního generátoru. Ten startuje při výpadku proudu okamžitě, a po zahřátí na provozní teplotu začíná napájet celé datové centrum cca do minuty od počátku výpadku. Generátor je dimenzován až na desetinásobnou zátěž než je aktuálně potřeba, a k dispozici je zásoba nafty až na 8 hodin provozu (v případě delšího výpadku máme zajištěno průběžné doplňování nafty).

Na celé datacentrum dohlíží 24 hodin denně fyzická i elektronická ostraha. Vstup do datacentra je zabezpečen bezpečnostním systémem s alarmem, a lze se do něj dostat pouze v doprovodu pověřené osoby.

Zálohovací a replikační software, pro tzv. off-site zálohování a Disaster Recovery (záložní provoz vašich systémů), se nachází v geograficky odděleném sekundárním datovém centru Kovoterm na ulici Cejl v Brně.