Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu

Jak zacházet s e-maily zaměstnanců, kteří již ve firmě nepracují?

Pokud se zaměstnanec rozhodne opustit své pracovní místo, zbude po něm e-mailová adresa. Může si zaměstnavatel číst odeslané a přijaté zprávy? Komu taková e-mailová adresa patří, a jak s ní po odchodu zaměstnance nakládat?

Obecně platí pravidlo, že zaměstnavatel nesmí otevírat e-mailovou schránku svého zaměstnance, porušil by tak právo na soukromí. Pokud e-mailová adresa obsahuje jméno zaměstnance, pak je tato schránka jeho osobním vlastnictvím, a má právo po svém odchodu vyžadovat, aby byla adresa smazána. To se ovšem v praxi vymáhá velmi obtížně. Pokud jde o univerzální adresu, která neobsahuje identifikační údaje zaměstnance, např. info@zonercloud.cz, patří adresa firmě, a to i v případě, že ji používal pouze jeden zaměstnanec. Není tedy problém ji zpřístupnit nově příchozímu zaměstnanci.

Protřiďte si svou schránku a předejte důležité kontakty

Pokud zaměstnanec opouští své zaměstnání, ať už z jakéhokoliv důvodu, měl by si svou e-mailovou schránku protřídit. Obzvlášť pokud jde o někoho, k jehož pracovní náplni patří častá korespondence. Je dobré uvědomit důležité klienty o odchodu a předat jim kontakt na osobu, na kterou se mohou v případě potřeby obrátit, a s kým mají v budoucnu komunikovat. Dále je dobré uchovat důležitou korespondenci, dokumenty a kontakty, které bývalý zaměstnanec v průběhu výkonu zaměstnání posbíral, a předat je svému nástupci.

Snižte energetické náklady ve vaší firmě, nabízíme efektivní řešení.

Přejděte do ZonerCloudu a ušetřete až 70 % !

Ceny energií stoupají. Přinášíme řešení. Přejděte do cloudu!

Nejvýkonnější virtuální servery s 50% slevou a dárky ZDARMA!

Cloud Server

Vyberte si dárek ZDARMA

ke každé objednávce virtuálního serveru.

Dárek zdarma ke každé objednávce VPS

Pozor na výjimky

Jak už bylo zmíněno výše, zaměstnavatel nemá oprávnění číst korespondenci bývalých zaměstnanců. Existují ale výjimky, a to situace, kdy zájmy zaměstnavatele převáží nad právem zaměstnance. To například v případě, že do schránky stále přicházejí důležité informace, které dosud nebyly převedeny na novou adresu. I přesto smí zaměstnavatel otevírat pouze pracovní e-maily, osobní korespondenci číst nesmí. Navíc je nepřípustné, aby kdokoliv jiný než ten, jemuž e-mailová adresa patří, z dané schránky odepisoval.

Kroky ze strany zaměstnavatele

Ideálním řešením je nastavení automatické odpovědi, která odesílatele upozorní na odchod daného zaměstnance a nasměruje je na osobu, na kterou se mohou nově obracet. Dále je dobré schránku archivovat a určit datum, po kterém by měla být smazána. To už záleží na zaměstnavateli, obvykle ale postačí lhůta tří měsíců. Následně je potřeba schránku definitivně smazat, a to hned ze dvou důvodů. Jednak na to má bývalý zaměstnanec právo, pokud daná adresa obsahuje jeho jméno, a navíc těm, kteří na tento e-mail budou psát, se vrátí zpráva s informací, že daný e-mail nebylo možné doručit a budou vědět, že mají pátrat po jiném kontaktu.

Správa e-mailů s nejlepším zabezpečením na trhu

Měl by být stanoven přesný postup

Všechny tyto informace by měly být uvedeny v interních předpisech dané firmy. Díky tomu zaměstnanci vědí, jak mají se svou e-mailovou stránkou zacházet, na co se při odchodu a předávání pracovního místa připravit, a co mohou po odchodu čekat. Případně by jej měl zaměstnavatel o těchto krocích při odchodu informovat.

V některých firmách se může zkusit odcházející zaměstnanec se zaměstnavatelem domluvit, že bude mít ke schránce i po odchodu přístup pro nějaké urgentní potřeby. I v tomto případě je ale třeba se dohodnout na konkrétní lhůtě, ve které mu bude přístup umožněn, a po této době je potřeba schránku smazat.