Jak jsme testovali výkon našich serverů v roce 2014

Otázky a odpovědi

Výběr konkurenčních služeb

Aby bylo srovnání zcela objektivní, pro otestování serverů jsme vybrali společnosti, které jsou si podobné nejen z pohledu nabízených cloudových služeb, technickým zázemím, ale také z pohledu servisu, podpory a v neposlední řadě cen nabízených služeb. Aby bylo srovnání objektivní i z geografického pohledu, vybrána byla i jedna zahraniční společnost. Samotné testování probíhalo v termínu 10/2014.

Do srovnávacích testů byly vybrány následující společnosti:

• služba Cloud Server společnosti ZONER software, a.s.
• služba VPS společnosti WEDOS, a.s
• služba Cloud Server společnosti DigitalOcean Inc.
• služba BuboCloud společnosti WVG solution s.r.o.
• služba VPS společnosti COOLHOUSING s.r.o.
• služba FORPSI Cloud společnosti INTERNET CZ, a.s.
• služba VPS společnosti HEXAGEEK s.r.o.
• služba VPS společnosti HOSTING90 systems s.r.o.
• služba Hukot VirtualServer společnosti SecurityNet.cz s.r.o.

Parametry serverů

U každé z vybraných společností byla provedena běžná objednávka virtuálního serveru s plným administrativním přístupem bez dalších dodatečných služeb. Pro objektivnost výsledků byl hlavní důraz kladen na to, aby základní parametry (CPU, RAM a HDD) služeb byly zcela totožné.

Velikost RAM? 1 GB
Počet CPU (jader)? 1x
Kapacita HDD? 15 GB (minimální hodnota)

Jako operační systém byla zvolena Linuxová distribuce Debian Wheezy, na které byly provedeny veškeré aktualizace.

Metodika a typy testů

Veškeré výkonnostní srovnání bylo provedeno na otevřené testovací platformě Phoronix Test Suite, která produkuje celosvětově uznávané sady komplexních testů pro platformu Linux, Windows a Apple OS X.

Phoronix Test Suite je přijat IT odborníky i veřejností jako spolehlivý nástroj pro nezávislé výkonnostní testy HW. Tento testovací SW je používán i nezávislými dodavatele hardwaru (IHV), kteří své výsledky spolu s koncovými uživateli uvádějí na OpenBenchmarking.org. Testy byly provedeny na verzi Phoronix Test Suite 5.2.1 (11.7.2014).

Testování bylo rozděleno do pěti skupin, kdy jsme zjišťovali výkon při provozu základního webového serveru, běh webových aplikací, kernel kompilaci a následně jsme se zaměřili na výkonnostně velmi náročné tesy.

Provedené testy:

• Provoz webového serveru (Apache Benchmark - Web Page Serving)
• Provoz aplikačních skriptů (PHP Benchmark)
• Kernel kompilace (Linux Kernel Compilation)
• Komprimace videa (H.264 HD to NTSC DV)
• Komprese dat (Zip Compression)

Naměřené hodnoty

Z provedených testů jsme ze všech pěti skupin získali následující výsledky.

Cloud Server Zoner VPS Wedos Cloud Server Digital Ocean Bubo Cloud VPS Cool Houisng Forpsi Cloud VPS Hexa Geek VPS Hosting90 Virtual Server Hukot
Provoz webového serveru? 5304,06 3955,95 3234,37 N/A 2818,02 3809,91 4537,93 1753,73 4083,01
Provoz aplikačních skriptů? 76685 54189 45617 10109 38630 42313 59249 23701 61290
Kernel kompilace? 588,08 824,51 1059,95 4264,65 1244,05 N/A 744,7 1813,85 737,42
Komprimace videa? 40,8 85,89 66,9 325,8 79,19 64,35 48,48 104,74 59,24
Komprese dat? 2724 1911 1447 345 1099 1802 2217 774 1703

Závěr testování

Z výsledů je jednoznačně patrné, že cloudové služby společnosti ZONER software jsou výrazně výkonnější než konkurence. Služba Zoner Cloud Server je postavena na velmi výkonných šesti jádrových procesorech Intel Xeon (X5650 2.67GHz), značkovém hardware DELL a kvalitních síťových prvcích Cisco. Výsledkem jsou výrazně výkonnější servery a dostupnost služeb 99,99 %.

Nabízíme výrazně vyšší výkon – otestováno

  • 1 Dle testů služba Cloud Server výrazně výkonnější než konkurence
  • 2

    Objektivní srovnání na uznávané platformě Phoronix Test Suite

  • 3

    Testováno na VPS s 1x CPU, 1 GB RAM, 15 GB HDD a Linux Debian

  • 4

    Testy rozděleny do několika skupin na více konkurenčních serverů

Související odkazy

Loga partnerů
Loga partnerů