100% garance vrácení platby 14/365

U našich cloudových služeb máte garanci vrácení platby do čtrnácti nebo třistašedesátipěti dní od zřízení. Do 14 dní vám bez udání důvodu vrátíme 100 % uhrazené částky a do 365 dní vám vrátíme za určitých podmínek poměrnou část platby.

Garance vrácení platby

Vrácení platby do 14 dní

U cloudových služeb je možné do 14 dní od zřízení zažádat o vrácení zaplaceného poplatku. Vrátíme vám 100 % uhrazené částky a to bez udání jakéhokoliv důvodu.

Podmínky vrácení platby:

 • Požadavek pro vrácení platby je nutné zaslat emailovou formou z autorizované adresy
 • Vrácení platby do 14 dní se váže pouze ke službě Cloud Server, Cloud Disk a Cloud Ekonom
 • Požadavek bude akceptován nejpozději do čtrnáctého dne (včetně) od zřízení služby
 • Po vrácení platby bude daná služba včetně případných záloh zrušena

Vrácení platby do 365 dní

U cloudových služeb dále nabízíme do 365 dní od zřízení zažádat za určitých podmínek o částečné vrácení zaplaceného poplatku. Nebudete-li z jednoho z níže uvedených důvodů se služnou spokojeni, vrátíme vám celou uhrazenou částku, poníženou o poměrnou část za každý započatý měsíc provozu služby.

DŮVODY MOŽNÉHO VRÁCENÍ ČÁSTEČNÉ PLATBY:

 • prokazatelné pravidelné výpadky funkčnosti služby způsobené provozovatelem
 • prokazatelně nedostatečný výkon serveru/ služby provozovatele

DŮVODY, KTERÉ NEBUDOU PRO VRÁCENÍ ČÁSTEČNÉ PLATBY AKCEPTOVÁNY:

 • předem plánované a avizované výpadky serveru
 • zákazníkem nedostatečně zvolené HW parametry serveru/služby

Podmínky vrácení platby:

 • Požadavek pro vrácení platby je nutné zaslat emailovou formou z autorizované adresy
 • Vrácení platby do 365 dní se váže pouze ke službě Cloud Server, Cloud Disk a Cloud Ekonom
 • Požadavek bude akceptován nejpozději do třistašedesátéhopátého dne (včetně) od zřízení služby

Co Vám přináší garance vrácení platby 14/365 dní

 • 1

  Garanci vrácení platby do čtrnácti nebo třistašedesátipěti dní od zřízení

 • 2

  Do 14 dní vám bez udání důvodu vrátíme 100 % uhrazené částky

 • 3

  Do 365 dní vám vrátíme za určitých podmínek poměrnou část platby

 • 4

  Požadavek na vrácení platby stačí provést emailovou formou

Související odkazy

Loga partnerů
Loga partnerů