Garance dostupnosti (SLA)

Služby Zoner cloudu poskytujeme v nepřetržitém provozu. Ke každé službě je poskytována jak smluvní úroveň garance dostupnosti služby, tak smluvní sankce, která je uplatněna v případě, kdy dostupnost služby klesne pod garantovanou úroveň.

SLA

Měření dostupnosti

Měření dostupnosti zajišťuje monitorovací systému společnosti Zoner software. Dostupnost služeb je ověřována nepřetržitě.

Výjimky z dostupnosti služby

 • Nezbytné úpravy na zařízení (údržba, kontroly apod.)
 • Bezpečnostní update
 • Aktualizace nových verzí služeb
 • Úkony prováděné na žádost zákazníka a výpadky způsobené zákazníkem
 • Úkony nezbytné k odvrácení škody na zařízení nebo službě

Sankce

V případě, že dojde ke snížení měsíční dostupnosti služby, vzniká zákazníkovi možnost uplatnit nárok na snížení ceny služby v daném měsíci následovně:

Dostupnost 99,98 % - 99,90 % 99,89 % - 99,50 % 99,49 % - 99,00 % 98,99 % - 97,00 % nižší než 97,00 %
SLA 99,9 % 5% snížení ceny 10% snížení ceny 20% snížení ceny 50% snížení ceny 100% snížení ceny

Postup pro uplatnění slevy v rámci garance služeb

Zákazník písemně (elektronicky) zašle žádost o posouzení avizovaného výpadku na kontaktní adresu společnosti ZONER software, kde uvede datum a čas nedostupnosti služby. Reklamace služeb musí být uplatněna nejpozději do 30 dnů od nedostupnosti služby.

Co najdete v sekci
dostupnosti SLA

 • 1 Popis sjednané úroveň
  dostupnosti služeb
 • 2

  Zjišťování a měření dostupnosti
  nabízených služeb

 • 3

  Uvedení výjimek
  z dostupnosti služeb

 • 4

  Rozpis sankcí při snížené
  měsíční dostupnosti služeb

Související odkazy

Loga partnerů
Loga partnerů