Nejvýkonnější servery Nejvýkonnější servery
Dlouhodobý vítěz
ve srovnávacích testech výkonu
Datová centra se stala jedním z největších zdrojů emisí skleníkových plynů dnešní doby. Budování zelených datacenter proto věnuje pozornost stále více poskytovatelů. Jedním z klíčových standardů při výstavbě moderních datacenter je hodnota PUE. Již při projektování našeho korporátního datacentra ZONER DC jsme indikátor PUE brali jako hlavní parametr a od jeho otevření v roce 2018 jej držíme úspěšně pod hranicí 1,3. Ve článku si vysvětlíme co tento pojem znamená, co jeho hodnotu ovlivňuje a co děláme pro zlepšení PUE v rámci našeho firemního datového centra.

Co je to PUE indikátor energetické efektivity?

PUE je zkratka pro Power Usage Effectiveness, což je ukazatel pro hodnocení energetické účinnosti datového centra. PUE je indikátorem toho, kolik z celkově spotřebované energie je přímo využito výpočetním zařízením v protikladu s chlazením a dalšími podpůrnými systémy. Tato hodnota je pak ukazatelem toho, jak efektivní je datové centrum jako celek a také jaký je prostor ke zvyšování jeho efektivity.

Výpočet PUE Zdroj: https://www.42u.com/

PUE se stalo měřítkem spotřeby energie datových center ve světě a jeho stupnice se pohybuje mezi hodnotami od jedné do tří. Čím blíže je hodnota PUE k 1, tím je datové centrum efektivnější.

Faktory, které nejvíce ovlivňují hodnotu PUE

Čím nižší PUE, tím efektivnější je datové centrum, což ve výsledku přinese prospěch i zákazníkům, jelikož provoz serverů tak bude o něco levnější. Neefektivní datová centra budou mít vyšší provozní náklady. V důsledku toho musí tito poskytovatelé účtovat svým spotřebitelům jmění.

Pojďme se společně podívat, co hodnotu PUE nejvíce ovlivňuje:

1. Příkon klimatizace

Největší podíl na zvyšování koeficientu PUE v datacentru směrem k nižší efektivitě má jednoznačně chlazení. Hodnota PUE ve výsledku přímo ovlivňuje cenu elektrické energie pro koncového zákazníka, protože se tímto koeficientem násobí skutečná spotřeba hardwaru.

Ukázka principu uzavřené studené uličky Zdroj: https://www.42u.com/

V našem případě jsme zvolili princip uzavřené studené uličky. Jedná se o kontrolované směrování chladícího vzduchu k jednotlivým zařízením tak, aby nedocházelo ke smíchání chladícího vzduchu se vzduchem již ohřátým. Prostor mezi nimi je oddělený od okolí posuvnými dveřmi. Pak je možné do prostoru mezi rozvaděč dopravovat studený vzduch a teplý vypouštět do okolí, kde ho nasává klimatizace a vrací zpět mezi rozvaděče.

Klimatizační jednotky, které se starají o chlazení prostoru se servery. Zdroj: https://www.zonercloud.cz/

Výhodu mají poskytovatelé v chladnějších oblastech, jako je např. Island, Norsko, Finsko atd., kteří mohou využít volného chlazení - tzv. free cooling. Jedná se o typ chlazení, který využívá chladnější venkovní vzduch ke chlazení zařízení přímo bez nutnosti např. kompresorového chlazení. Naopak bývá často třeba zařízení na vyrovnávání vlhkosti, která elektronice a IT vybavení nikterak neprospívá. I přesto tato DC tak zásadně snižují náklady na provoz klimatizačních jednotek a zároveň snižují svoje PUE k hodnotě 1,0.

2. Spotřeba energie UPS

Vývoj UPS urazil za posledních dvacet let obrovskou cestu - jsou menší, výkonnější a zejména energeticky efektivnější.

Výpadek elektrického proudu našeho datacentra kryjí UPS od firmy ABB. Na baterie dokáže celé datové centrum běžet dobu nezbytně nutnou, než je potřebný příkon dodán ze záložního zdroje (dieselového generátoru). Ten automaticky startuje okamžitě při výpadku proudu a datové centrum začíná napájet zhruba do minuty od výpadku.

Výkonná UPS od firmy ABB se postará o dodání potřebného výkonu v případě výpadku el. energie.
Zdroj: https://www.zonercloud.cz/

3. Spotřeba energie serverů

Účinnou metodou k dosažení úspory energie je snížení spotřeby energie serverů. Proto klademe důraz na ty nejmodernější technologie a hardware. Aktuálně připravujeme pro naše zákazníky řadu dalších vylepšení, abychom spotřebu ještě snížili.

Díky sdílené infrastruktuře pro napájení, chlazení, sítě a správu blade skříně DELL PowerEdge™ M1000e zvyšujeme úspornost našeho datového centra. Zdroj: https://www.zonercloud.cz/

ZONER DC dominuje s hodnotou PUE 1,3

Přímo v sídle společnosti ZONER a.s. jsme postavili vlastní moderní korporátní datové centrum s označením ZONER DCklasifikaci TIER III.

Důvodů, proč jsme se pro nové datové centrum rozhodli, bylo několik. V první řadě jsme chtěli mít všechny naše služby pod jednou střechou přímo v budově ZONERu což nám umožňuje snížit dobu případného zásahu do několika minut. Zároveň jsme požadovali, aby datacentrum bylo vybaveno nejmodernějšími technologiemi od nejspolehlivějších výrobců a dodavatelů na trhu a mít možnost ovlivnit budoucí upgrade. Tak dokážeme našim klientům zajistit nejvyšší kvalitu služeb pro provoz těch nejnáročnější aplikací, s garancí dostupnosti SLA 99,99 %.

Při návrhu řešení našeho korporátního datacentra jsme kladli důraz na nejlepší poměr klíčových parametrů.

  • TIER (dostupnost datového centra)
  • PUE (energetická efektivita)
  • použití nejmodernějších technologií

Projekt proto realizovala společnost Systeming a technologie dodal český leader v oblasti datacenter Altron a.s., který si získal důvěru nejen u soukromých společností, ale i orgánů státní správy nebo armádních složek zemí z celého světa.

Hardwarové i softwarové vybavení dlouhodobě odebíráme od nejlepších dodavatelů na trhu – Cisco, Dell, VMware, Microsoft.

TIP: Doposud měla společnost ZONER a.s. uzavřené partnerství se společností DELL jen v rámci našich serverhostingových služeb. Tuto spolupráci jsme rozšířili i do oblasti spotřební elektroniky.

Od roku 2019 se ZONER a.s. se svým projektem ZonerCloud soustředí čistě na virtualizaci serverů díky spolehlivému hardwaru a nejlepším virtualizačním platformám na trhu a dalším technologiím, díky čemuž se nám hodnota PUE ještě snížila. Aktuálně si dlouhodobě držíme index PUE pod hranicí 1,3.

V posledním veřejně dostupném průzkumu trhu provedeném na toto téma byla průměrná hodnota PUE 2,53.
ZONER DC si udržuje index PUE dlouhodobě pod hranicí 1,3.
Zdroj: https://www.zonercloud.cz/

Ekologie a obnovitelné zdroje energie

Ochrana životního prostředí se stala součástí naší firemní politiky. Jsme si vědomi, že naše činnost má dopad na klima a životní prostředí, proto považujeme za svoji povinnost jakkoli redukovat dopady na minimum.

Zelená energie a snižování uhlíkové stopy

Za naše dlouholeté snažení v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí jsme byli jako první v České republice oceněni od uznávané mezinárodní neziskové organizace The Green Web Foundation.

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Zdroj: https://thegreenwebfoundation.org/

„Toto ocenění podtrhuje naši dlouhodobou filozofii a je dalším důkazem toho, že naše produkty a datové centrum jsou kompletně poháněny zelenou energii a jsou šetrné k životnímu prostředí. Těší nás, že můžeme prostřednictvím tohoto partnerství nabízet jedinečné produkty.“

Milan Behro, CEO společnosti ZONER a.s.

Vlastní fotovoltaická elektrárna

Na střeše naší firemní budovy jsou umístěny fotovoltaické panely a celý výkon je nasměrován pro napájení datacentra. Nebýt fotovoltaiky byli bychom pravděpodobně nad hodnotou 1,4 PUE. Díky tomu, že se snažíme neustále zlepšovat hodnotu PUE, ani poslední zdražení služeb skrze nárůst cen energií nemuselo být tak markatní. Ceny energií se nám zvýšily o více než 200 %, my zatím zdražovali služby o pouhých 10 %.

Skutečným měřením v posledních letech jsme si ověřili, že pokud se staví na ploché střeše, jsou nejlepší variantou stříšky orientované na V-Z (nikoli na jih), které umožní instalovat na danou plochu největší výkon. V současnosti byly naskladněny další panely Suntech STP405S-C54 celkovém příkonu 20 kWp a nás čeká jejich instalace totožným způsobem jako ty současné. Dodávku zajistila odborná firma PROSOLAR - výhradní dodavatel bateriových úložišť STORION a panelů Suntech.

Proč jsme volili právě 400 Wp panely, i když jsou na trhu i 500 Wp, je hezky popsáno a vysvětleno přímo na blogu společnosti Prosolar.