Záloha dat

Správným zabezpečením dat a jejich pravidelným zálohováním se předejde ztrátě dat v případě selhání hardware nebo provozované aplikace. - Z těchto důvodů provádíme pravidelné replikace dat a nabízíme další možnosti jejich zálohování.

Záloha dat

- U cloudových služeb jsou prováděny automatické replikace dat diskových úložišť. Pro samotné zálohování dat nabízíme zákazníkům dvě služby s rozdílným přístupem jejich správy. Služba Záloha 7/14 nabízí plně automatické zálohování veškerých dat serveru a se službou Cloud Disk si zálohy kontroluje plně zákazník.

Replikace dat

 • Uvnitř naší infrastruktury dochází neustále k replikaci dat mezi primárním a sekundárním diskovým polem Dell EqualLogic v rámci jednoho datacentra. Tímto řešením se zamezí jakékoliv ztrátě dat a nefunkčnosti v případě HW kolize jednoho z diskových polí a dojde k vysoké dostupnosti nabízených služeb. Tento typ zabezpečení ale nelze jednoznačně považovat za plnohodnotné zpětné zálohování osobních dat, k tomu slouží až níže uvedené placené služby.

Záloha 7/14

 • V případě volby této služby zajistíme zcela automatickou a pravidelnou zálohu veškerých dat. U služby Cloud Server bez naší SW administrace se v nočních hodinách provádí záloha celého IMG obrazu virtuálního serveru a v případě naší SW administrace serveru se zálohují veškeré důležité data (FTP, DB, logy, nastavení aj.). Udržováno je 7 záloh zpět po dobu 14 dní. Na požádání provedeme kompletní obnovu z vybrané zálohy, nebo obnovíme pouze požadovaný soubor, adresář apod.

Cloud Disk

 • Chcete-li mít zálohování dat zcela pod svojí kontrolou, je možné využít naši službu Cloud Disk, která slouží nejen pro umístění záloh, ale svoje uplatnění najde především ve sdílení a archivaci dat. Po zřízení služby si přes různé protokoly (FTP, SFTP, FTPS, SMB) můžete na datový disk zasílat potřebná data v libovolných intervalech.

Co přináší pravidelné zálohování dat

 • 1 Správným a pravidelným zálohováním předejde ztrátě dat
 • 2

  U Cloud infrastruktury provádíme pravidelné replikace dat

 • 3

  Služba Záloha 7/14 nabízí plně automatické zálohování dat

 • 4

  Se službou Cloud Disk máte zálohy plně pod kontrolou

Související odkazy

Loga partnerů
Loga partnerů